A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Humanistyczny

Budowanie wizerunku pracodawcy (Employer Branding)

Zakres tematyczny

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu employer brandingu. Szczególny nacisk zostanie położony na następujące pola tematyczne:

  1. Internal branding i external branding – jak zaprojektować, wdrożyć i zmierzyć strategię employer branding oraz efektywnie zarządzać marką pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
  2. Candidate experience – jak tworzyć wyjątkowe doświadczenia kandydatów z marką pracodawcy przed, w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacji.
  3. E-rekrutacja i social media – jak wykorzystywać serwisy typu Facebook LinkedIn i inne platformy społecznościowe w działaniach rekrutacyjnych i wizerunkowych.
  4. Strony kariery, filmy rekrutacyjne i mobile HR – jak skutecznie projektować tradycyjne oraz internetowe i mobilne materiały wizerunkowe dla kandydatów.
  5. Wizerunek wnętrza – jak zaprojektować przestrzeń biurową przyjazną pracownikom.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Adresatem studiów podyplomowych są osoby zainteresowane tematyką employer brandingu, a szczególnie aktualni i przyszli pracownicy działów HR, PR i marketingu oraz firm rekrutacyjnych i doradczych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk zarządzania marką pracodawcy i przyciągania najlepszych kandydatów z rynku. Studia kierujemy także do wszystkich osób, które chcą pracować jako eksperci w firmach rekrutacyjnych, konsultingowych i marketingowych lub też myślą o prowadzeniu własnej działalności z zakresu employer brandingu.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Radosław Tyrała, tel.: +48 12 617 43 40, 883 918 884, e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Humanistyczny, tel.: 12 617 43 80, e-mail: wh@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec, tel.: +48 12 617 42 51, e-mail: chromik@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Archetypy i język marki
Zajęcia warsztatowe: 4
1 Zaliczenie O
Budowanie strategii employer branding
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Budowanie wizerunku pracodawcy na podstawie doświadczeń kandydata i pracownika – wprowadzenie
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz
Zajęcia warsztatowe: 10
1 Zaliczenie O
Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz organizacji
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Design thinking w HR
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
E-rekrutacja. Badania, narzędzia, trendy
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Grupy docelowe - persony & JTBD
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Grywalizacja w rekrutacji
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
Komunikacja w zarządzaniu zmianą
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
Pomiar działań strategii wizerunkowej pracodawcy
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Pomiar działań strategii wizerunkowej pracodawcy w praktyce
Zajęcia warsztatowe: 4
1 Zaliczenie O
Pracodawca w mediach społecznościowych
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia w praktyce
Wykład: 8
1 Zaliczenie O
Siła marki osobistej w działaniach pracodawcy
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Audio w emplyer brandingu
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Content marketing w działaniach pracodawców
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
Copywriting i storytelling
Zajęcia warsztatowe: 4
1 Zaliczenie O
CSR. Jak być firmą odpowiedzialną społecznie
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
EB na scenie. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
Kampanie rekrutacyjne i wizerunkowe – od pomysłu do realizacji
Wykład: 6
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
Komunikacja wewnętrzna i kryzysowa
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Narzędzia mobilne i automatyzacja komunikacji pracodawcy w EB
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Organizowanie wydarzeń i imprez pracowniczych
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
Projekt końcowy
Praca dyplomowa: 0
5 Zaliczenie O
Projektowanie użytecznych stron kariery
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
Sprzedaż i negocjacje w działaniach HR & EB
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
Video w employer brandingu
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
Wizerunek wnętrza. Jak stworzyć przyjazne miejsce pracy
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
Wynagradzanie i motywowanie pracowników
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Zarządzanie różnorodnością
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Zwinne zarządzenie (Agile) w EB
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O