A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Zarządzania

Menedżer jakości

Zakres tematyczny

Program obejmuje 10 przedmiotów dotyczących tematyki studiów oraz konsultacje. Razem są to 152 godziny zajęć.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach, osób ubiegających się o certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP), audytora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa informacji oraz pełnomocnika ZSZ, a w module specjalistycznym certyfikatu audytora wewnętrznego systemów bezpieczeństwa żywności i audytora wewnętrznego HACCP.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Jan Sas, tel.: +48 12 617 42 55, e-mail: jsas@zarz.agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania

Osoba do kontaktu

Katarzyna Książko, tel.: +48 12 617 43 01, telefon komórkowy: +48 603 580 161, e-mail: kksiazko@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Moduły do wyboru
Wykład: 32
Ćwiczenia audytoryjne: 32
15 Egzamin O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Moduły do wyboru
Wykład: 64
Ćwiczenia audytoryjne: 8
15 Zaliczenie O