A A A
pl | en

Elektrotechnika

Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką. Absolwenci kierunku Elektrotechnika otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i przetwarzania energii elektrycznej oraz pomiarów jej parametrów. Umiejętności praktyczne są podbudowane wiedzą umożliwiającą zrozumienie aspektów naukowych i inżynierskich elektrotechniki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 22/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy informatyki 1
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Fizyka 1
Wykład: 40
Ćwiczenia audytoryjne: 28
7 Egzamin O
Analiza matematyczna 1
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
6 Egzamin O
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
Wykład: 14
2 Zaliczenie O
Algebra
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
6 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Odwzorowanie graficzne urządzeń i sieci elektrycznych z wykorzystaniem programów CAD
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Przedmiot Humanistyczny 1 (GO), semestr 1
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Równania różniczkowe
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Analiza matematyczna 2
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Podstawy informatyki 2
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Teoria obwodów 1
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 28
6 Egzamin O
Fizyka 2
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Podstawy mechaniki
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Przedmiot Humanistyczny 2 (GO), semestr 2
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Język obcy (GO), semestr 2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metrologia 1
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Zaliczenie O
Metody numeryczne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Teoria pola elektromagnetycznego
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 28
6 Egzamin O
Teoria obwodów 2
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
7 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Inżynieria materiałowa w elektrotechnice
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
6 Egzamin O
Stochastyczne metody analizy danych
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Język obcy (GO), semestr 3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teoria sterowania i technika regulacji
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Podstawy elektroniki
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Metrologia 2
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Technika wysokich napięć
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Elektromechaniczne przetwarzanie energii
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Podstawy elektroenergetyki
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Język obcy (GO), semestr 4
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny Elektrotechnika, semestr 5
Suma godzin kontaktowych: 364
30 Zaliczenie O

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny Elektrotechnika, semestr 6
Suma godzin kontaktowych: 364
25 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
1 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny sem 7
Suma godzin kontaktowych: 172
15 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O