A A A
pl | en

Electrical Engineering

Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką. Absolwenci kierunku Elektrotechnika otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i przetwarzania energii elektrycznej oraz pomiarów jej parametrów. Umiejętności praktyczne są podbudowane wiedzą umożliwiającą zrozumienie aspektów naukowych i inżynierskich elektrotechniki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 22/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Basics of computer science 1
Lectures: 14
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Physics 1
Lectures: 40
Auditorium classes: 28
7 Exam O
Mathematical Analysis 1
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
6 Exam O
Electrical safety
Lectures: 14
2 Completing the classes O
Algebra
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
6 Exam O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Odwzorowanie graficzne urządzeń i sieci elektrycznych z wykorzystaniem programów CAD
Lectures: 14
Laboratory classes: 28
3 Completing the classes O
Przedmiot Humanistyczny (GO), semestr 1
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Differential equations
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Mathematical analysis 2
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Basics of computer science 2
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Circuit theory 1
Lectures: 42
Auditorium classes: 28
6 Exam O
Physics 2
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Podstawy mechaniki
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
3 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Przedmiot Humanistyczny (GO), semestr 2
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Język obcy (GO), semestr 2
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Metrology 1
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Completing the classes O
Numerical methods
Lectures: 28
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O
Electromagnetic field theory
Lectures: 42
Auditorium classes: 28
6 Exam O
Circuit Theory 2
Lectures: 42
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 28
7 Exam O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Inżynieria materiałowa w elektrotechnice
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
6 Exam O
Stochastyczne metody analizy danych
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
3 Completing the classes O
Język obcy (GO), semestr 3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Control and regulation technique
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Fundamentals of electronics
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Metrology 2
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
High voltage technology
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Electromechanical enegry conversion
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Podstawy elektroenergetyki
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
4 Completing the classes O
Język obcy (GO), semestr 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Blok obieralny Elektrotechnika, semestr 5
Total number of contact hours: 364
30 Completing the classes O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Blok obieralny Elektrotechnika, semestr 6
Total number of contact hours: 364
25 Completing the classes O
Practical placement
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Protection of intellectual property
Lectures: 10
Laboratory classes: 6
1 Completing the classes O

Winter semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Elective block sem 7
Total number of contact hours: 172
15 Completing the classes O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O