A A A
pl | en | uk
2022/2023 Stacjonarne studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe

Kierunek Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Istnieje bowiem bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów branży zajmującej się szeroko rozumianą geoinżynierią i górnictwem otworowym. Studenci mogą wybrać jedną z pięciu specjalności: Gazownictwo ziemne, Eksploatacja złóż surowców, Wiertnictwo i geoinżynieria, Zagospodarowanie i Ochrona Wód, Geoinżynieria i Geotermia. Absolwenci kierunku mogą pracować jako osoby dozoru i nadzoru prac geologicznych i górniczych polegających na: wykonywaniu różnego rodzaju otworów wiertniczych: poszukiwawczych, studziennych, naftowych, geotermalnych i przewiertów, eksploatacji otworowej oraz prac geoinżynieryjnych, jako projektanci i konstruktorzy instalacji związanych z eksploatacją ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych oraz ciepła Ziemi, osoby nadzoru górniczego w urzędach górniczych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, konsultanci ds. problematyki zasobów energetycznych i ochrony środowiska, pracownicy biur projektów gazownictwa, pracownicy uzdrowiskowych zakładów górniczych, pracownicy firm geoinżynieryjnych, zakładów geotermalnych, osoby nadzoru BHP i ochrony środowiska w górnictwie otworowym, osoby nadzorujące proces wydobycia płynnych surowców energetycznych, inżynierowie nadzorujący udostępnienie i eksploatację wód podziemnych i ciepła Ziemi.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Kosmiczne górnictwo otworowe)
Zobacz pełny opis kierunku (Gazownictwo ziemne)
Zobacz pełny opis kierunku (Technologie pozyskiwania naturalnych surowców płynnych)
Zobacz pełny opis kierunku (Wiertnictwo i geoinżynieria)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria i zagospodarowanie wód)
Zobacz pełny opis kierunku (Geoinżynieria i geotermia) 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 48/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 42/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Gazownictwo ziemne

Semestr letni, 2022/2023

Geoinżynieria i Geotermia

Semestr letni, 2022/2023

Inżynieria i zagospodarowanie wód

Semestr letni, 2022/2023

Kosmiczne górnictwo otworowe

Semestr letni, 2022/2023

Technologie pozyskiwania naturalnych surowców płynnych

Semestr letni, 2022/2023

Wiertnictwo i geoinżynieria

Semestr letni, 2022/2023

Gazownictwo ziemne

Semestr zimowy, 2023/2024

Geoinżynieria i Geotermia

Semestr zimowy, 2023/2024

Inżynieria i zagospodarowanie wód

Semestr zimowy, 2023/2024

Kosmiczne górnictwo otworowe

Semestr zimowy, 2023/2024

Technologie pozyskiwania naturalnych surowców płynnych

Semestr zimowy, 2023/2024

Wiertnictwo i geoinżynieria

Semestr zimowy, 2023/2024

Gazownictwo ziemne

Semestr letni, 2023/2024

Geoinżynieria i Geotermia

Semestr letni, 2023/2024

Inżynieria i zagospodarowanie wód

Semestr letni, 2023/2024

Kosmiczne górnictwo otworowe

Semestr letni, 2023/2024

Technologie pozyskiwania naturalnych surowców płynnych

Semestr letni, 2023/2024

Wiertnictwo i geoinżynieria

Semestr letni, 2023/2024