A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Drilling, Oil and Gas

Geoengineering and Borehole Mining

Kierunek Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Istnieje bowiem bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów branży zajmującej się szeroko rozumianą geoinżynierią i górnictwem otworowym. Studenci mogą wybrać jedną z pięciu specjalności: Gazownictwo ziemne, Eksploatacja złóż surowców, Wiertnictwo i geoinżynieria, Zagospodarowanie i Ochrona Wód, Geoinżynieria i Geotermia. Absolwenci kierunku mogą pracować jako osoby dozoru i nadzoru prac geologicznych i górniczych polegających na: wykonywaniu różnego rodzaju otworów wiertniczych: poszukiwawczych, studziennych, naftowych, geotermalnych i przewiertów, eksploatacji otworowej oraz prac geoinżynieryjnych, jako projektanci i konstruktorzy instalacji związanych z eksploatacją ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych oraz ciepła Ziemi, osoby nadzoru górniczego w urzędach górniczych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, konsultanci ds. problematyki zasobów energetycznych i ochrony środowiska, pracownicy biur projektów gazownictwa, pracownicy uzdrowiskowych zakładów górniczych, pracownicy firm geoinżynieryjnych, zakładów geotermalnych, osoby nadzoru BHP i ochrony środowiska w górnictwie otworowym, osoby nadzorujące proces wydobycia płynnych surowców energetycznych, inżynierowie nadzorujący udostępnienie i eksploatację wód podziemnych i ciepła Ziemi.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Kosmiczne górnictwo otworowe)
Zobacz pełny opis kierunku (Gazownictwo ziemne)
Zobacz pełny opis kierunku (Technologie pozyskiwania naturalnych surowców płynnych)
Zobacz pełny opis kierunku (Wiertnictwo i geoinżynieria)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria i zagospodarowanie wód)
Zobacz pełny opis kierunku (Geoinżynieria i geotermia) 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 48/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 42/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Drilling and Geoengineering

Summer semester, 2022/2023

Geoengineering and Geotermics

Summer semester, 2022/2023

Natural Gas Engineering

Summer semester, 2022/2023

Space drilling

Summer semester, 2022/2023

Technologies for Natural Liquid Resources Production

Summer semester, 2022/2023

Water Engineering and Management

Summer semester, 2022/2023

Drilling and Geoengineering

Winter semester, 2023/2024

Geoengineering and Geotermics

Winter semester, 2023/2024

Natural Gas Engineering

Winter semester, 2023/2024

Space drilling

Winter semester, 2023/2024

Technologies for Natural Liquid Resources Production

Winter semester, 2023/2024

Water Engineering and Management

Winter semester, 2023/2024

Drilling and Geoengineering

Summer semester, 2023/2024

Geoengineering and Geotermics

Summer semester, 2023/2024

Natural Gas Engineering

Summer semester, 2023/2024

Space drilling

Summer semester, 2023/2024

Technologies for Natural Liquid Resources Production

Summer semester, 2023/2024

Water Engineering and Management

Summer semester, 2023/2024