A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Inżynieria i Analiza Danych

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Inżynieria i Analiza Danych posiadają wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, informatyki oraz matematyki. Wiedza podparta umiejętnościami praktycznymi pozwala absolwentom tego kierunku na efektywną komunikacje w interdyscyplinarnych zespołach oraz podjęcie pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sektorach, gdzie kluczową role odgrywają zagadnienia związane z analizą danych informatyką. Pomimo że kształcenie jest nakierowane na analizę danych w zagadnieniach geologii, geofizyki, geoinformatyki, górnictwa inżynierii i ochrony środowiska, itp., absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w praktycznie każdym zespole zajmującym się akwizycją, przesyłem, składowaniem, analizą i interpretacją danych. Nabyte umiejętności stawiania sobie celów naukowych i kierowania ich realizacją pozwalają na podjęcie współpracy z innymi zespołami i tworzą znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle, ale także instytucjach naukowych i badawczych w kraju i w Europie. Absolwent studiów inżynierskich (I stopnia) kierunku Inżynieria i Analiza Danych może kontynuować naukę na np. II stopniu studiów na kierunku Geoinformatyka.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do informatyki
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Analiza matematyczna
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 60
6 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Wstęp do geomatyki
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Algebra liniowa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Podstawy elektroniki i miernictwa
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Egzamin O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Aspekty ekonomiczno-prawne w informatyce
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Logika i matematyka dyskretna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Architektura komputerów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 30
Zajęcia warsztatowe: 30
5 Egzamin O
Równania różniczkowe
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 60
6 Egzamin O
Programowanie proceduralne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Programowanie obiektowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Egzamin O
Szyfrowanie i kompresja danych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Przetwarzanie danych w systemie Unix
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Teoria sygnałów dyskretnych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Laboratorium fizyczne
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Bazy danych I
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Blok obieralny, III semestr Inżynieria i Analiza Danych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
8 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Sieci komputerowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Grafika komputerowa 3D
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Statystyka matematyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Programowanie w języku Python
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Metody numeryczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Modelowanie statystyczne w naukach o Ziemi
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Komputerowe systemy pomiarowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Analiza danych przestrzennych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Metody optymalizacji
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Blok obieralny, V semestr Inżynieria i Analiza Danych
Suma godzin kontaktowych: 195
15 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Infrastruktura Big Data
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Uczenie maszynowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Analiza i przetwarzanie obrazów cyfrowych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Egzamin O
Inteligencja obliczeniowa w analizie danych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Blok obieralny (przedmioty humanistyczno-społeczne) I stopien
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Blok obieralny, VI semestr Inżynieria i Analiza Danych
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 90
11 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny, VII semestr Inżynieria i Analiza Danych
Suma godzin kontaktowych: 195
15 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O