A A A
pl | en

Inżynieria Biomedyczna

Celem kierunku Inżynieria Biomedyczna jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki. Pierwszy stopień kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kierunek Inżynieria Biomedyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne, wzbogacone wiedzą o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki.

Opiekun kierunku: dr inż. Andrzej Izworski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 22/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biologia i genetyka
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Matematyka I
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
6 Egzamin O
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Programowanie komputerów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Biocybernetyka
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Propedeutyka nauk medycznych
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza danych pomiarowych
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
Ćwiczenia projektowe: 7
3 Zaliczenie O
Chemia organiczna
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Elektronika praktyczna
Wykład: 24
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Matematyka II
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Algorytmy i struktury danych
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Podstawy elektrotechniki
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Język obcy (GO), semestr 2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Materiałoznawstwo
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
6 Egzamin O
Mechanika i wytrzymałość
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Podstawy fizjologii
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Podstawy metrologii
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Matematyka III
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
2 Egzamin O
Laboratorium z fizyki
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Zarys anatomii
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Język obcy (GO), semestr 3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Przedmiot obieralny- IB1 semestr 3
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biomateriały
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
6 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
6 Egzamin O
Język obcy (GO), semestr 4
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Przedmiot zamienny IB1 semestr 4
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Przedmiot zamienny IB2 semestr 4
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny- IB3 semestr 4
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wizualizacja danych medycznych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Fizyka medyczna
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
3 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Mikroelektronika
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Automatyka i robotyka
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Biomechanika inżynierska
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Podstawy graficznych języków programowania
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Podstawy przetwarzania obrazów cyfrowych
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Zaliczenie O
Przedmiot zamienny IB1 semestr 5
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Implanty i sztuczne narządy
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 42
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Egzamin O
Techniki obrazowania medycznego
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Elektroniczna aparatura medyczna
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Egzamin O
Przedmiot obieralny IB1 semestr 6
Suma godzin kontaktowych: 28
4 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny IB2 semestr 6
Suma godzin kontaktowych: 56
4 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny- IB3 semestr 6
Suma godzin kontaktowych: 22
3 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny- IB4 semestr 6
Suma godzin kontaktowych: 42
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 28
2 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Data Bases In Biology and Medicine
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny IB1 semestr 7
Suma godzin kontaktowych: 42
4 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny- IB2 semestr 7
Suma godzin kontaktowych: 28
4 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny IB3 semestr 7 - humanistyczne
Wykład: 28
2 Zaliczenie O