A A A
pl | en | uk

Biomedical Engineering

Celem kierunku Inżynieria Biomedyczna jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki. Pierwszy stopień kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kierunek Inżynieria Biomedyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne, wzbogacone wiedzą o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki.

Opiekun kierunku: dr inż. Andrzej Izworski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 22/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biologia i genetyka
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Chemia
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Mathematics I
Lecture: 60
Auditorium classes: 60
6 Exam O
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Programowanie komputerów
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Biocybernetyka
Lecture: 30
2 Assessment O
Propedeutics to medical science
Lecture: 30
2 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza danych pomiarowych
Lecture: 14
Laboratory classes: 28
Project classes: 7
3 Assessment O
Organic Chemistry
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Elektronika praktyczna
Lecture: 24
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Mathematics II
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Algorithms and data structures
Laboratory classes: 28
3 Assessment O
Podstawy elektrotechniki
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Język obcy (GO), semestr 2
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Materiałoznawstwo
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 28
6 Exam O
Mechanika i wytrzymałość
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Assessment O
Podstawy fizjologii
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
3 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Fundamentals of metrology
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Mathematics III
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
2 Exam O
Laboratory of physics
Laboratory classes: 28
3 Assessment O
Zarys anatomii
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Język obcy (GO), semestr 3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Przedmiot obieralny- IB1 semestr 3
Lecture: 14
Laboratory classes: 28
4 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biomaterials
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
6 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Digital Signal Processing
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
6 Exam O
Język obcy (GO), semestr 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Przedmiot zamienny IB1 semestr 4
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Przedmiot zamienny IB2 semestr 4
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Przedmiot obieralny- IB3 semestr 4
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wizualizacja danych medycznych
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
4 Assessment O
Medical physics
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 16
3 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Mikroelektronika
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
4 Assessment O
Automatyka i robotyka
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
4 Exam O
Biomechanika inżynierska
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
4 Exam O
Podstawy graficznych języków programowania
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Podstawy przetwarzania obrazów cyfrowych
Lecture: 14
Laboratory classes: 28
Project classes: 14
4 Assessment O
Przedmiot zamienny IB1 semestr 5
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 28
5 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Implanty i sztuczne narządy
Lecture: 28
Laboratory classes: 42
Project classes: 14
4 Exam O
Techniki obrazowania medyczego
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
Project classes: 14
4 Exam O
Practical placement
Practical placement: 0
4 Assessment O
Elektroniczna aparatura medyczna
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
Project classes: 14
4 Exam O
Przedmiot obieralny IB1 semestr 6
Total number of contact hours: 28
4 Assessment O
Przedmiot obieralny IB2 semestr 6
Total number of contact hours: 56
4 Assessment O
Przedmiot obieralny- IB3 semestr 6
Total number of contact hours: 22
3 Assessment O
Przedmiot obieralny- IB4 semestr 6
Total number of contact hours: 42
3 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
Seminars: 28
2 Assessment O
Projekt dyplomowy
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Data Bases In Biology and Medicine
Lecture: 14
Laboratory classes: 28
3 Assessment O
Przedmiot obieralny IB1 semestr 7
Total number of contact hours: 42
4 Assessment O
Przedmiot obieralny- IB2 semestr 7
Total number of contact hours: 28
4 Assessment O
Przedmiot obieralny IB3 semestr 7 - humanistyczne
Lecture: 28
2 Assessment O