A A A
pl | en

Systemy baz danych

Zakres tematyczny

Informatyczne Systemy Baz Danych są specjalną klasą systemów znajdujących obecnie bardzo szerokie zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach każdej działalności. Studia dają możliwość nie tylko zapoznania się z poniższymi problemami i technologiami, ale także nabycia podstawowych umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia i zasad eksploatacji systemów baz danych realizowanych w oparciu o najnowsze technologie i z uwzględnieniem najnowszych trendów w inżynierii tych systemów.

W programie Studiów szczególna uwaga zwrócona jest na techniki realizacji nowoczesnych systemów o zróżnicowanych modelach logicznych, a także wielopoziomowych architekturach (klient-serwer) wykorzystujących środowisko sieciowe i techniki webowe pozwalające na tworzenie aplikacji dostępnych poprzez WWW. Istotnymi zagadnieniami, które znalazły już swoje miejsce w technologii baz danych, są sposoby wykorzystywania olbrzymich ilości zgromadzonych danych tak dla ich analizy (hurtownie danych i systemy OLAP) jak i zastosowań typu Business Inteligence z wykorzystaniem metod eksploracji danych. Ciekawym akcentem programu Studiów jest prezentacja możliwości zarządzania wiedzą poprzez tworzenie baz wiedzy oraz poznanie zasad budowy inteligentnych aplikacji wnioskujących (systemy ekspertowe). Pewną nowość stanowią zagadnienia związane z teorią i praktyką analizy mediów społecznościowych, takich jak: blogosfera, Twitter czy YouTube przy pomocy najnowszych metod dedykowanych analizie sieci społecznościowych.

W programie Studiów istotne miejsce zajmuje problematyka zapewnienia bezpieczeństwa systemom baz danych jako całości, a także szeroko pojęte bezpieczeństwo samych danych (często wymagane ustawowo).

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Oferta Studiów skierowana jest do wszystkich, którzy będą tworzyli koncepcje, projektowali, implementowali, eksploatowali lub nadzorowali prace nad systemami realizowanymi w szeroko pojętej technologii baz danych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Anna Zygmunt, tel.: 12 328 33 11, e-mail: azygmunt@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Instytut Informatyki, tel.: 12 328 33 65, e-mail: informatyka@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Małgorzata Urban, tel.: 12 328 33 22, e-mail: murban@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy technologii baz danych
Wykład: 32
2 Zaliczenie O
Język SQL
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
4 Zaliczenie O
Proceduralny SQL
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
1 Zaliczenie O
Analiza wymagań
Wykład: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
4 Zaliczenie O
Bazy danych - Schematy
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
- Zaliczenie O
Bazy wiedzy i systemy wnioskowania
Wykład: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
- Zaliczenie O
Techniki przetwarzania danych
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
- Zaliczenie O
Systemy baz danych
Wykład: 8
- Zaliczenie O
Projektowanie aplikacji zorientowanych na użytkownika
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Seminarium – projekt dyplomowy
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
- Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bazy danych - Schematy
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
4 Zaliczenie O
Bazy wiedzy i systemy wnioskowania
Wykład: 4
1 Zaliczenie O
Systemy zarządzania bazami danych
Wykład: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Sieci neuronowe
Wykład: 4
1 Zaliczenie O
Techniki przetwarzania danych
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
1 Zaliczenie O
Systemy baz danych
Wykład: 16
2 Zaliczenie O
Hurtownie danych
Wykład: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
1 Zaliczenie O
Eksploracja baz danych
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
4 Zaliczenie O
Budowa aplikacji bazodanowych
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
2 Zaliczenie O
Sieci społeczne
Wykład: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
1 Zaliczenie O
Przetwarzanie danych przestrzennych
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
1 Zaliczenie O
Prawna analiza funkcjonowania SBD
Wykład: 4
1 Zaliczenie O
Seminarium – projekt dyplomowy
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
5 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Wykład: 16
5 Zaliczenie O