A A A
pl | en

Database Systems

Zakres tematyczny

Informatyczne Systemy Baz Danych są specjalną klasą systemów znajdujących obecnie bardzo szerokie zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach każdej działalności. Studia dają możliwość nie tylko zapoznania się z poniższymi problemami i technologiami, ale także nabycia podstawowych umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia i zasad eksploatacji systemów baz danych realizowanych w oparciu o najnowsze technologie i z uwzględnieniem najnowszych trendów w inżynierii tych systemów.

W programie Studiów szczególna uwaga zwrócona jest na techniki realizacji nowoczesnych systemów o zróżnicowanych modelach logicznych, a także wielopoziomowych architekturach (klient-serwer) wykorzystujących środowisko sieciowe i techniki webowe pozwalające na tworzenie aplikacji dostępnych poprzez WWW. Istotnymi zagadnieniami, które znalazły już swoje miejsce w technologii baz danych, są sposoby wykorzystywania olbrzymich ilości zgromadzonych danych tak dla ich analizy (hurtownie danych i systemy OLAP) jak i zastosowań typu Business Inteligence z wykorzystaniem metod eksploracji danych. Ciekawym akcentem programu Studiów jest prezentacja możliwości zarządzania wiedzą poprzez tworzenie baz wiedzy oraz poznanie zasad budowy inteligentnych aplikacji wnioskujących (systemy ekspertowe). Pewną nowość stanowią zagadnienia związane z teorią i praktyką analizy mediów społecznościowych, takich jak: blogosfera, Twitter czy YouTube przy pomocy najnowszych metod dedykowanych analizie sieci społecznościowych.

W programie Studiów istotne miejsce zajmuje problematyka zapewnienia bezpieczeństwa systemom baz danych jako całości, a także szeroko pojęte bezpieczeństwo samych danych (często wymagane ustawowo).

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Oferta Studiów skierowana jest do wszystkich, którzy będą tworzyli koncepcje, projektowali, implementowali, eksploatowali lub nadzorowali prace nad systemami realizowanymi w szeroko pojętej technologii baz danych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Anna Zygmunt, tel.: 12 328 33 11, e-mail: azygmunt@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Instytut Informatyki, tel.: 12 328 33 65, e-mail: informatyka@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Małgorzata Urban, tel.: 12 328 33 22, e-mail: murban@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Podstawy technologii baz danych
Lectures: 32
2 Completing the classes O
Język SQL
Laboratory classes: 20
4 Completing the classes O
Proceduralny SQL
Laboratory classes: 8
1 Completing the classes O
Analiza wymagań
Lectures: 4
Laboratory classes: 12
4 Completing the classes O
Bazy danych - Schematy
Laboratory classes: 12
- Completing the classes O
Bazy wiedzy i systemy wnioskowania
Lectures: 4
Laboratory classes: 4
- Completing the classes O
Techniki przetwarzania danych
Laboratory classes: 4
- Completing the classes O
Systemy baz danych
Lectures: 8
- Completing the classes O
Projektowanie aplikacji zorientowanych na użytkownika
Lectures: 8
Laboratory classes: 4
2 Completing the classes O
Seminarium – projekt dyplomowy
Laboratory classes: 8
- Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Bazy danych - Schematy
Laboratory classes: 4
4 Completing the classes O
Bazy wiedzy i systemy wnioskowania
Lectures: 4
1 Completing the classes O
Systemy zarządzania bazami danych
Lectures: 4
Laboratory classes: 4
2 Completing the classes O
Sieci neuronowe
Lectures: 4
1 Completing the classes O
Techniki przetwarzania danych
Laboratory classes: 4
1 Completing the classes O
Systemy baz danych
Lectures: 16
2 Completing the classes O
Data warehouses
Lectures: 4
Laboratory classes: 8
1 Completing the classes O
Eksploracja baz danych
Lectures: 8
Laboratory classes: 12
4 Completing the classes O
Budowa aplikacji bazodanowych
Laboratory classes: 16
2 Completing the classes O
Social networks
Lectures: 4
Laboratory classes: 4
1 Completing the classes O
Przetwarzanie danych przestrzennych
Laboratory classes: 4
1 Completing the classes O
Prawna analiza funkcjonowania SBD
Lectures: 4
1 Completing the classes O
Seminarium – projekt dyplomowy
Laboratory classes: 8
5 Completing the classes O
Final Project
Lectures: 16
5 Completing the classes O