A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Informatyka - Data Science

Kształcenie na studiach Informatyka – Data Science dostarcza wiedzy i kluczowych kompetencji w zagadnieniach analizy danych, metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz projektowania i realizacji systemów informatycznych opartych na danych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w zakresie, między innymi, metod eksploracji danych, statystycznego uczenia maszynowego, sieci neuronowych oraz algorytmów przetwarzania i rozumienia języka naturalnego. Ponadto biegle posługują się językiem angielskim technicznym oraz posiadają kompetencje społeczne niezbędne w pracy zespołowej i realizacji złożonych projektów informatycznych. Kierunek Informatyka – Data Science zapewnia również kompetencje w zakresie planowania i realizacji prac badawczych oraz ustawicznego uzupełniania zdobytej wiedzy dziedzinowej. Dzięki tym efektom kształcenia absolwenci kierunku Informatyka – Data Science są przygotowani do pracy zawodowej w renomowanych, międzynarodowych przedsiębiorstwach informatycznych tworzących i oferujących rozwiązania oparte na danych i systemach uczących się.

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 31/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Rachunek macierzowy i statystyka wielowymiarowa
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Pracownia problemowa
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Eksploracja danych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 16
5 Egzamin O
Sieci neuronowe i uczenie głębokie
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Organizacja systemów zarządzania baz danych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Przedmioty obieralne I
Suma godzin kontaktowych: 104
8 O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski techniczny
Ćwiczenia audytoryjne: 30
2 Egzamin O
Pracownia dyplomowa 1
Ćwiczenia projektowe: 20
5 Zaliczenie O
Analiza dużych zbiorów danych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 16
5 Egzamin O
Przetwarzanie języka naturalnego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Uczenie maszynowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 16
5 Egzamin O
Przedmioty obieralne II
Suma godzin kontaktowych: 104
8 O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia dyplomowa 2
Ćwiczenia projektowe: 20
5 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Przedmioty humanistyczne i społeczne
Suma godzin kontaktowych: 28
5 Zaliczenie O

Semestr zimowy

Semestr zimowy, 2021/2022
Semestr wyrównujący kompetencje inżynierskie przewidziany dla absolwentów studiów I stopnia nie posiadających tytułu zawodowego inżyniera

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Języki i biblioteki analizy danych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Zaliczenie O
Wprowadzenie do systemu UNIX
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Systemy operacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Sieci komputerowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Podstawy baz danych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Programowanie obiektowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Inżynieria wymagań i jakości
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Teoria obliczeń i złożoności obliczeniowej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Zaliczenie O