A A A
pl | en
2019/2020 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Inżynieria Górnicza

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, geologia, inżynieria środowiska. Kształcenie na kierunku Inżynieria Górnicza prowadzone jest od początku istnienia Uczelni czyli od 1919 roku. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria Górnicza obejmują przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej technologii udostępniania, pozyskiwania i przetwarzania różnych złóż surowców stałych. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem podziemnych obiektów inżynierskich w tym tuneli, przedsiębiorstwach zajmujących się usługami dla potrzeb górnictwa, kopalnianych stacjach geofizycznych oraz zakłady przeróbki mechanicznej i wzbogacania surowców, biurach projektowych, stacjach ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego, organach nadzoru górniczego.Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria Górnicza mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka 1
Wykład: 24
Ćwiczenia audytoryjne: 33
9 Egzamin O
Podstawy ekonomii
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 12
3 Zaliczenie O
Geometria wykreślna
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 12
2 Zaliczenie O
Technologie informacyjne
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
2 Zaliczenie O
Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
2 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
6 Egzamin O
BHP i ergonomia
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Wykład: 12
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 12
3 Zaliczenie O
Matematyka 2
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 21
6 Egzamin O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne; I.1.n
Wykład: 12
2 Zaliczenie O
Moduły kierunkowe obieralne sem 4
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 12
2 Zaliczenie W
Moduły fakultatywne sem 2
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 6
2 Zaliczenie O
Geologia, mineralogia i petrografia
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
5 Egzamin O
Zarys górnictwa
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
J. Język obcy (n) - semestr 1/4
Lektorat: 21
- Zaliczenie O
Inżynierskie metody obliczeniowe
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
2 Zaliczenie O
Materiałoznawstwo
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
2 Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
6 Egzamin O
Górnictwo podziemne
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 21
6 Egzamin O
Mechanika techniczna
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
5 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
J. Język obcy (n) - semestr 2/4
Lektorat: 21
- Zaliczenie O
Przeróbka surowców mineralnych
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
4 Zaliczenie O
Geodezja i kartografia górnicza
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
4 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa (technologiczna) 1
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Wytrzymałość materiałów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
5 Egzamin O
Mechanika płynów i termodynamika
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
5 Egzamin O
Górnictwo odkrywkowe
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 21
6 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
J. Język obcy (n) - semestr 3/4
Lektorat: 21
- Zaliczenie O
Maszyny i urządzenia w górnictwie podziemnym
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
2 Zaliczenie O
Geomechanika
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
Ćwiczenia projektowe: 9
5 Egzamin O
Maszyny i urządzenia w górnictwie odkrywkowym
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
2 Zaliczenie O
Urządzenia elektryczne i automatyka
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
4 Zaliczenie O
Aerologia górnicza
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
Ćwiczenia projektowe: 12
6 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Moduły w grupach obieralnych sem 6 ns
Suma godzin kontaktowych: 93
13 Zaliczenie O
J. Język obcy (n) - semestr 4/4
Lektorat: 21
5 Egzamin O
Hydrogeologia i odwadnianie
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
4 Zaliczenie O
Moduły fakultatywne sem 6 ns
Suma godzin kontaktowych: 0
2 Zaliczenie O
Technika strzelnicza
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
Ćwiczenia projektowe: 9
6 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Moduły w grupach obieralnych sem 7 ns1
Suma godzin kontaktowych: 87
13 Zaliczenie O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2 (n)
Suma godzin kontaktowych: 21
3 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa (technologiczna) 2
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Systemy informacji przestrzennej
Wykład: 6
Ćwiczenia projektowe: 9
2 Zaliczenie O
Budownictwo górnicze
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 9
2 Zaliczenie O
Zagrożenia naturalne w górnictwie
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 18
5 Egzamin O
Geofizyka górnicza
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 9
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Prawo geologiczne i górnicze z elementami praw pokrewnych
Wykład: 18
2 Zaliczenie O
Moduły fakultatywne sem 8 ns
Suma godzin kontaktowych: 18
2 Zaliczenie O
Moduły w grupach obieralnych sem 8 ns
Suma godzin kontaktowych: 39
5 Zaliczenie O
C. Przedmiot obcojęzyczny obieralny dla I stopnia (n)
Suma godzin kontaktowych: 15
3 Zaliczenie O