A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Civil Engineering and Resource Management

MINING ENGINEERING

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, geologia, inżynieria środowiska. Kształcenie na kierunku Inżynieria Górnicza prowadzone jest od początku istnienia Uczelni czyli od 1919 roku. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria Górnicza obejmują przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej technologii udostępniania, pozyskiwania i przetwarzania różnych złóż surowców stałych. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem podziemnych obiektów inżynierskich w tym tuneli, przedsiębiorstwach zajmujących się usługami dla potrzeb górnictwa, kopalnianych stacjach geofizycznych oraz zakłady przeróbki mechanicznej i wzbogacania surowców, biurach projektowych, stacjach ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego, organach nadzoru górniczego.Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria Górnicza mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics 1
Lecture: 24
Auditorium classes: 33
9.0 Exam O
Fundamentals of Economics
Lecture: 9
Auditorium classes: 12
3.0 Assessment O
Geometria wykreślna
Lecture: 9
Project classes: 12
2.0 Assessment O
Information technology
Laboratory classes: 18
2.0 Assessment O
Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
Lecture: 9
Laboratory classes: 9
2.0 Assessment O
Chemia
Lecture: 21
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6.0 Exam O
BHP i ergonomia
Lecture: 12
Laboratory classes: 12
3.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Lecture: 12
Project classes: 15
3.0 Assessment O
Physics I
Lecture: 12
Auditorium classes: 12
3.0 Assessment O
Matematyka 2
Lecture: 18
Auditorium classes: 21
6.0 Exam O
Lecture: 12
2.0 O
Moduły kierunkowe obieralne sem 4
Lecture: 9
Auditorium classes: 12
2.0 W
Moduły fakultatywne sem 2
Lecture: 9
Auditorium classes: 6
2.0 O
Geologia, mineralogia i petrografia
Lecture: 21
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
5.0 Exam O
Zarys górnictwa
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
2.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Foreign language classes: 21
- O
Inżynierskie metody obliczeniowe
Laboratory classes: 18
2.0 Assessment O
Materials science
Lecture: 9
Laboratory classes: 12
2.0 Assessment O
Physics II
Lecture: 21
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6.0 Exam O
Górnictwo podziemne
Lecture: 21
Auditorium classes: 9
Project classes: 21
6.0 Exam O
Mechanika techniczna
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
5.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Foreign language classes: 21
- O
Przeróbka surowców mineralnych
Lecture: 18
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
4.0 Assessment O
Geodesy and mining cartography
Lecture: 9
Auditorium classes: 9
Project classes: 9
4.0 Assessment O
Praktyka zawodowa (technologiczna) 1
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
Wytrzymałość materiałów
Lecture: 15
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 9
5.0 Exam O
Mechanika płynów i termodynamika
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 12
5.0 Exam O
Górnictwo odkrywkowe
Lecture: 21
Auditorium classes: 9
Project classes: 21
6.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Foreign language classes: 21
- O
Underground Mining Machines and Equipment
Lecture: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
2.0 Assessment O
Geomechanika
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
Project classes: 9
5.0 Exam O
Maszyny i urządzenia w górnictwie odkrywkowym
Lecture: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
2.0 Assessment O
Urządzenia elektryczne i automatyka
Lecture: 12
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
4.0 Assessment O
Mining aerology
Lecture: 21
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 12
Project classes: 12
6.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Moduły w grupach obieralnych sem 6 ns
Total number of contact hours: 93
13.0 O
Foreign language classes: 21
5.0 O
Hydrogeologia i odwadnianie
Lecture: 15
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
4.0 Assessment O
Moduły fakultatywne sem 6 ns
Total number of contact hours: 0
2.0 O
Blasting Technik
Lecture: 12
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 12
Project classes: 9
6.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Moduły w grupach obieralnych sem 7 ns1
Total number of contact hours: 87
13.0 O
Total number of contact hours: 21
3.0 O
Praktyka zawodowa (technologiczna) 2
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
Systemy informacji przestrzennej
Lecture: 6
Project classes: 9
2.0 Assessment O
Budownictwo górnicze
Lecture: 9
Auditorium classes: 9
2.0 Assessment O
Natural hazards in mining
Lecture: 18
Project classes: 18
5.0 Exam O
Geofizyka górnicza
Lecture: 6
Auditorium classes: 9
2.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma Thesis: 0
15.0 Assessment O
Seminarium dyplomowe inżynierskie
Auditorium classes: 15
2.0 Assessment O
Prawo geologiczne i górnicze z elementami praw pokrewnych
Lecture: 18
2.0 Assessment O
Moduły fakultatywne sem 8 ns
Total number of contact hours: 18
2.0 O
Moduły w grupach obieralnych sem 8 ns
Total number of contact hours: 39
5.0 O
Przedmiot obcojęzyczny obieralny
Total number of contact hours: 15
3.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective