A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Inżynieria i Ochrona Środowiska

Studenci kształceni są w ramach profilu ogólnoakademickiego. Oprócz wiedzy i umiejętności przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, uzyskują również możliwość podjęcia pracy w firmach projektowych i wykonawczych z branży hydrogeologii stosowanej, geotechniki, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, jako inżynierowie nadzoru zajmujący się ochroną i inżynierią środowiska, gospodarką odpadami, pracownicy działów rozwoju firm, a także jako specjaliści w działach związanych z ochroną i inżynierią środowiska oraz zagospodarowaniem przestrzennym w jednostki administracji rządowej i samorządowej lub instytutów naukowo-badawczych oraz w firmach konsultingowych.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w krajowych i zagranicznych firmach zajmujących się poszukiwaniem, dokumentowaniem i eksploatacją złóż kopalin, organach administracji państwowej i samorządowej, a także w przemyśle górniczym.
Absolwenci mogą kontynuować studia na studiach II stopnia na tym samym kierunku lub na kierunku o zbliżonym profilu, co pozwola im na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wybranej specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Duda, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Sozologia
Wykład: 15
Zajęcia praktyczne: 15
2 Zaliczenie O
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 60
9 Egzamin O
Geometria i grafika komputerowa
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Podstawy geologii I
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
3 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Biologia i ekologia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Egzamin O
Przedmiot ekonomiczny do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 45
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy geologii II
Wykład: 15
Zajęcia praktyczne: 15
2 Egzamin O
Podstawy monitoringu środowiska
Wykład: 15
Zajęcia praktyczne: 30
3 Zaliczenie O
Zajęcia terenowe z podstaw geologii i środowiska przyrodniczego
Zajęcia terenowe: 60
3 Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 60
9 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
GIS (Systemy informacji przestrzennej)
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Podstawy biotechnologii
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Geologia inżynierska z elementami gruntoznawstwa
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Metodyka pobierania próbek środowiskowych
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
3 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elementy chemii organicznej
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Mineralogia i petrografia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Hydrologia z elementami hydrogeologii
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Podstawy gospodarki odpadami
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 15
3 Zaliczenie O
Ochrona powietrza
Wykład: 15
Zajęcia praktyczne: 30
2 Zaliczenie O
Technologie energetyczne
Wykład: 15
Zajęcia praktyczne: 30
3 Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Gleboznawstwo i ochrona gleb
Wykład: 15
Zajęcia praktyczne: 30
3 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Zajęcia terenowe z kartografii sozologicznej
Zajęcia terenowe: 60
3 Zaliczenie O
Chemia środowiska
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Egzamin O
Kartografia sozologiczna
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Podstawy geotechniki
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Dokumentacja środowiskowa
Wykład: 15
Zajęcia praktyczne: 15
2 Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Ochrona wód
Wykład: 15
Zajęcia praktyczne: 30
3 Zaliczenie O
Instrumentalne metody analityczne I
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technologie w ochronie środowiska
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
4 Zaliczenie O
Instrumentalne metody analityczne II
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Geomateriały
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Oczyszczanie i uzdatnianie wód
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
4 Egzamin O
Odnawialne źródła energii
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
4 Egzamin O
Przedmioty do wyboru_semestr 5
Suma godzin kontaktowych: 150
11 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ocena oddziaływania na środowisko
Wykład: 15
Zajęcia praktyczne: 15
2 Zaliczenie O
Geofizyka środowiska
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Podstawy remediacji terenów zdegradowanych
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
4 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Przedmioty do wyboru_semestr 6
Suma godzin kontaktowych: 150
13 Zaliczenie O
Przedmiot w języku angielskim
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 30
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Przedmioty do wyboru_semestr 7
Suma godzin kontaktowych: 180
15 Zaliczenie O