A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection

Environmental Engineering and Protection

Studenci kształceni są w ramach profilu ogólnoakademickiego. Oprócz wiedzy i umiejętności przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, uzyskują również możliwość podjęcia pracy w firmach projektowych i wykonawczych z branży hydrogeologii stosowanej, geotechniki, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, jako inżynierowie nadzoru zajmujący się ochroną i inżynierią środowiska, gospodarką odpadami, pracownicy działów rozwoju firm, a także jako specjaliści w działach związanych z ochroną i inżynierią środowiska oraz zagospodarowaniem przestrzennym w jednostki administracji rządowej i samorządowej lub instytutów naukowo-badawczych oraz w firmach konsultingowych.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w krajowych i zagranicznych firmach zajmujących się poszukiwaniem, dokumentowaniem i eksploatacją złóż kopalin, organach administracji państwowej i samorządowej, a także w przemyśle górniczym.
Absolwenci mogą kontynuować studia na studiach II stopnia na tym samym kierunku lub na kierunku o zbliżonym profilu, co pozwola im na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wybranej specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Duda, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Sozology
Lecture: 15
Practical classes: 15
2 Assessment O
Mathematics
Lecture: 30
Auditorium classes: 60
9 Exam O
Geometry and Computer Graphics
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Basics of geology I
Lecture: 30
Practical classes: 30
3 Assessment O
Chemistry
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Civilization threats and sustainable development
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
2 Assessment O
Biology and Ecology
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
4 Exam O
Przedmiot ekonomiczny do wyboru
Total number of contact hours: 45
3 Assessment O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Basic of geology II
Lecture: 15
Practical classes: 15
2 Exam O
Basics of environmental monitoring
Lecture: 15
Practical classes: 30
3 Assessment O
Field classes of geology and environment
Fieldwork: 60
3 Assessment O
Mathematics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 60
9 Exam O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
GIS
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Basic of biotechnology
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Engineering geology and soil engineering
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Methodology of environmental sampling
Lecture: 30
Practical classes: 30
3 Assessment O
Foreign language B2; semestr 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elementy chemii organicznej
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Mineralogy and petrography
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Hydrology
Lecture: 30
Practical classes: 30
4 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Basic of waste management
Lecture: 30
Practical classes: 15
3 Assessment O
Air protection
Lecture: 15
Practical classes: 30
2 Assessment O
Energy technologies
Lecture: 15
Practical classes: 30
3 Assessment O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Soil science and soil protection
Lecture: 15
Practical classes: 30
3 Assessment O
Foreign language B2; semestr 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Sozological Field Mapping
Fieldwork: 60
3 Assessment O
Environmental Chemistry
Lecture: 45
Laboratory classes: 45
5 Exam O
Sozological Cartography
Lecture: 30
Project classes: 30
4 Assessment O
Podstawy geotechniki
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Environmental documentation
Lecture: 15
Practical classes: 15
2 Assessment O
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Water protection
Lecture: 15
Practical classes: 30
3 Assessment O
Instrumental methods of analysis I
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Foreign language B2; semestr 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Technologie w ochronie środowiska
Lecture: 30
Practical classes: 30
4 Assessment O
Instrumentalne metody analityczne II
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Geomaterials
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Prawo autorskie i ochrona właśności intelektualnej
Lecture: 15
1 Assessment O
Purification and treatment of waters
Lecture: 30
Practical classes: 30
4 Exam O
Renewable Energy Sources
Lecture: 30
Practical classes: 30
4 Exam O
Przedmioty do wyboru_semestr 5
Total number of contact hours: 150
11 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Environmental Impact Assessment
Lecture: 15
Practical classes: 15
2 Assessment O
Environmental Geophysics
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Basics of remediation of degraded areas
Lecture: 30
Practical classes: 30
4 Assessment O
Practical placement
Practical placement: 0
4 Assessment O
Przedmioty do wyboru_semestr 6
Total number of contact hours: 150
13 Assessment O
Przedmiot w języku angielskim
Lecture: 15
Workshop classes: 30
4 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O
Przedmioty do wyboru_semestr 7
Total number of contact hours: 180
15 Assessment O