A A A

Zaloguj się

pl | en | uk

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KRYMINALISTYCE (KIERUNEK WSPÓLNY - WIEIT, WH, WIMIC)

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu: podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, stosowanej informatyki śledczej, sposobów pozyskiwania, zabezpieczenia, badania oraz wykorzystywania śladów kryminalistycznych, w tym zwłaszcza śladów cyfrowych, identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego i osobistego w tym w cyberprzestrzeni, ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i pozyskiwania oraz analizy źródeł informacji. Ponadto absolwent kierunku legitymuje się niezbędną wiedzą z zakresu prawa, a także rozszerzoną wiedzą o sposobach działania organów ochrony prawnej i w zakresie środowiska technologii cyfrowych. Absolwent ścieżki związanej z analityką kryminalistyczną posiada gruntowną wiedzę o profilu chemiczno-biologicznym na bazie ultraczułych metod analitycznych, potrafią samodzielnie realizować zadania we współpracy z innymi zespołami. Absolwenci mogą pracować jako analitycy danych, specjaliści od odzyskiwania danych, audytorzy, integratorzy technologii, pracownicy kancelarii tajnych, a także technicy kryminalistyczni i pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb państwowych. Ponadto absolwenci mogą być zatrudniani jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego.

Opiekun kierunku: dr Paweł Chodak

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 119/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne 1/3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Elementy prawa konstytucyjnego i praw człowieka
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2.0 Zaliczenie O
Analiza 1
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 42
6.0 Egzamin O
Społeczeństwo-technologia-nauka
Wykład: 30
2.0 Zaliczenie O
Wstęp do prawoznawstwa i podstawowych instytucji prawnych
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3.0 Egzamin O
Podstawy prawa karnego
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3.0 Egzamin O
Podstawy postępowania karnego
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3.0 Egzamin O
Podstawy informatyki
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
4.0 Zaliczenie O
Algebra
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne 2/3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
6.0 Egzamin O
Wprowadzenie do kryminalistyki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3.0 Egzamin O
Analiza 2
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4.0 Egzamin O
Fizyka 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 28
6.0 Egzamin O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Wprowadzenie do informatyki śledczej
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Ustrój organów ochrony prawnej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3.0 Zaliczenie O
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3.0 Zaliczenie O
Probablistyka i statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ścieżka kształcenia: Analityka kryminalistyczna
Suma godzin kontaktowych: 120
8.0 W
Ścieżka kształcenia: Analityka śledcza
Suma godzin kontaktowych: 112
8.0 W
Wychowanie fizyczne 3/3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Podstawy analizy informacji
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Egzamin O
Wprowadzenie do kryminologii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4.0 Egzamin O
Wprowadzenie do ekspertyzy kryminalistycznej
Wykład: 30
2.0 Zaliczenie O
Fizyka 2
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 22
Ćwiczenia laboratoryjne: 21
6.0 Egzamin O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Analiza miejsca zdarzenia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie O
Języki programowania i algorytmy
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3.0 Zaliczenie O
Podstawy etyki
Konwersatorium: 15
1.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy analityki kryminalnej
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 40
4.0 Egzamin O
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
Wykład: 30
2.0 Zaliczenie O
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Egzamin O
Ścieżka kształcenia: Analityka śledcza
Suma godzin kontaktowych: 142
8.0 W
Ścieżka kształcenia: Analityka kryminalistyczna
Suma godzin kontaktowych: 120
8.0 W
Informacja kryminalna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Zaliczenie O
Programowanie systemów wbudowanych
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
Ćwiczenia projektowe: 10
3.0 Zaliczenie O
Programowanie i projektowanie obiektowe
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3.0 Zaliczenie O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
Lektorat: 60
5.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Instytucja biegłego sądowego
Wykład: 15
1.0 Zaliczenie O
Sieci transmisji danych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3.0 Egzamin O
Pozyskiwanie, zabezpieczanie i analiza danych cyfrowych
Wykład: 20
Ćwiczenia projektowe: 20
2.0 Zaliczenie O
Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
Wykład: 8
Zajęcia warsztatowe: 16
2.0 Zaliczenie O
Psychologia osobowości i psychopatologia
Wykład: 30
3.0 Egzamin O
Ścieżka kształcenia: Analityka śledcza
Suma godzin kontaktowych: 126
8.0 W
Podstawy psychologii śledczej i sądowej
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
6.0 Egzamin O
Bezpieczeństwo państwa
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3.0 Egzamin O
Ścieżka kształcenia: Analityka kryminalistyczna
Suma godzin kontaktowych: 120
8.0 W
Polityka karna państwa
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ścieżka kształcenia_semestr 6: Analityka kryminalistyczna
Suma godzin kontaktowych: 150
11.0 W
Praktyka
Praktyka zawodowa: 0
4.0 Zaliczenie O
Krajowe zasoby informacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4.0 Zaliczenie O
Szpiegostwo przemysłowe
Wykład: 30
2.0 Zaliczenie O
Analiza danych i uczenie maszynowe
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
5.0 Zaliczenie O
Ścieżka kształcenia_semestr 6: Analityka śledcza
Suma godzin kontaktowych: 210
11.0 W
Ochrona danych osobowych
Wykład: 30
2.0 Zaliczenie O
Ochrona informacji niejawnej
Wykład: 30
2.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmiot obieralny (UBPO) 2 ECTS
Wykład: 30
2.0 O
Ścieżka kształcenia_semestr 7: Analityka kryminalistyczna
Suma godzin kontaktowych: 30
18.0 W
Ścieżka kształcenia_semestr 7: Analityka śledcza
Suma godzin kontaktowych: 30
18.0 W
Przedmiot obieralny w języku obcym (UBPO)
Wykład: 30
4.0 O
Przedmiot obieralny 3ECTS
Suma godzin kontaktowych: 30
3.0 O
Blok przedmotów obieralnych: Przedmiot fakultatywny
Suma godzin kontaktowych: 30
3.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru