A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications

NEW TECHNOLOGIES IN FORENSIC SCIENCE

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu: podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, stosowanej informatyki śledczej, sposobów pozyskiwania, zabezpieczenia, badania oraz wykorzystywania śladów kryminalistycznych, w tym zwłaszcza śladów cyfrowych, identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego i osobistego w tym w cyberprzestrzeni, ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i pozyskiwania oraz analizy źródeł informacji. Ponadto absolwent kierunku legitymuje się niezbędną wiedzą z zakresu prawa, a także rozszerzoną wiedzą o sposobach działania organów ochrony prawnej i w zakresie środowiska technologii cyfrowych. Absolwent ścieżki związanej z analityką kryminalistyczną posiada gruntowną wiedzę o profilu chemiczno-biologicznym na bazie ultraczułych metod analitycznych, potrafią samodzielnie realizować zadania we współpracy z innymi zespołami. Absolwenci mogą pracować jako analitycy danych, specjaliści od odzyskiwania danych, audytorzy, integratorzy technologii, pracownicy kancelarii tajnych, a także technicy kryminalistyczni i pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb państwowych. Ponadto absolwenci mogą być zatrudniani jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego.

Opiekun kierunku: dr Paweł Chodak

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 119/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education 1/3
Physical Education: 30
- Assessment O
Elements of constitutional law and human rights
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2.0 Assessment O
Analiza 1
Lecture: 42
Auditorium classes: 42
6.0 Exam O
Society-Technology-Science
Lecture: 30
2.0 Assessment O
Wstęp do prawoznawstwa i podstawowych instytucji prawnych
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3.0 Exam O
Podstawy prawa karnego
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Exam O
Podstawy postępowania karnego
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3.0 Exam O
Podstawy informatyki
Lecture: 18
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
4.0 Assessment O
Algebra
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education 2/3
Physical Education: 15
- Assessment O
Chemia
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
6.0 Exam O
Wprowadzenie do kryminalistyki
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3.0 Exam O
Analiza 2/2
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
4.0 Exam O
Physics 1
Lecture: 30
Auditorium classes: 28
6.0 Exam O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Wprowadzenie do informatyki śledczej
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4.0 Exam O
Ustrój organów ochrony prawnej
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment O
Algorithms and data structures
Lecture: 18
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
3.0 Assessment O
Probablistyka i statystyka
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
3.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ścieżka kształcenia: Analityka kryminalistyczna
Total number of contact hours: 120
8.0 W
Ścieżka kształcenia: Analityka śledcza
Total number of contact hours: 112
8.0 W
Physical Education 3/3
Physical Education: 15
- Assessment O
Podstawy analizy informacji
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3.0 Exam O
Wprowadzenie do kryminologii
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4.0 Exam O
Wprowadzenie do ekspertyzy kryminalistycznej
Lecture: 30
2.0 Assessment O
Physics 2
Lecture: 28
Auditorium classes: 22
Laboratory classes: 21
6.0 Exam O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Analiza miejsca zdarzenia
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Programming languages ​​and algorithms
Lecture: 18
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
3.0 Assessment O
Podstawy etyki
Conversation seminar: 15
1.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy analityki kryminalnej
Lecture: 20
Laboratory classes: 40
4.0 Exam O
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
Lecture: 30
2.0 Assessment O
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3.0 Exam O
Ścieżka kształcenia: Analityka śledcza
Total number of contact hours: 142
8.0 W
Ścieżka kształcenia: Analityka kryminalistyczna
Total number of contact hours: 120
8.0 W
Informacja kryminalna
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment O
Programming of embedded systems
Lecture: 20
Laboratory classes: 18
Project classes: 10
3.0 Assessment O
Object programming and design
Lecture: 18
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
3.0 Assessment O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
Foreign language classes: 60
5.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Instytucja biegłego sądowego
Lecture: 15
1.0 Assessment O
Sieci transmisji danych
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
3.0 Exam O
Acquiring, securing and analysis of digital data
Lecture: 20
Project classes: 20
2.0 Assessment O
Interpersonal communication and teamwork
Lecture: 8
Workshop classes: 16
2.0 Assessment O
Psychology of personality and psychopathology
Lecture: 30
3.0 Exam O
Ścieżka kształcenia: Analityka śledcza
Total number of contact hours: 126
8.0 W
Podstawy psychologii śledczej i sądowej
Lecture: 30
Project classes: 30
6.0 Exam O
Bezpieczeństwo państwa
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Exam O
Ścieżka kształcenia: Analityka kryminalistyczna
Total number of contact hours: 120
8.0 W
Polityka karna państwa
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ścieżka kształcenia_semestr 6: Analityka kryminalistyczna
Total number of contact hours: 150
11.0 W
Praktyka
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
Krajowe zasoby informacyjne
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4.0 Assessment O
Szpiegostwo przemysłowe
Lecture: 30
2.0 Assessment O
Data Analysis and Machine Learning
Lecture: 28
Project classes: 28
5.0 Assessment O
Ścieżka kształcenia_semestr 6: Analityka śledcza
Total number of contact hours: 210
11.0 W
Ochrona danych osobowych
Lecture: 30
2.0 Assessment O
Ochrona informacji niejawnej
Lecture: 30
2.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmiot obieralny (UBPO) 2 ECTS
Lecture: 30
2.0 O
Ścieżka kształcenia_semestr 7: Analityka kryminalistyczna
Total number of contact hours: 30
18.0 W
Ścieżka kształcenia_semestr 7: Analityka śledcza
Total number of contact hours: 30
18.0 W
Przedmiot obieralny w języku obcym (UBPO)
Lecture: 30
4.0 O
Przedmiot obieralny 3ECTS
Total number of contact hours: 30
3.0 O
Blok przedmotów obieralnych: Przedmiot fakultatywny
Total number of contact hours: 30
3.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective