A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria materiałowa

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne

Kierunek Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne na II stopniu studiów stacjonarnych został utworzony w odpowiedzi na pojawiające się zapotrzebowanie podniesienia kwalifikacji przez absolwentów studiów I stopnia Wydziału Odlewnictwa. Ma to związek z coraz silniejszą pozycją polskiego przemysłu odlewniczego w światowej produkcji samochodowej. Program kierunku został dostosowany do potrzeb światowych trendów w dziedzinie wytwarzania wyrobów metalowych przy użyciu technologii odlewniczych dla branży automotive.

Absolwent tego kierunku będzie posiadać wiedzę oraz doświadczenie, które uczynią go konkurencyjnym na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia m.in. w firmach z szeroko pojętej branży automotive, w instytutach badawczych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na magistrów inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 59/2021 z dnia 26 maja 2021 r.

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Industry 4.0 w produkcji wielkoseryjnej
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Egzamin O
Projektowanie zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Programowanie sterowników PLC
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Tworzywa na odlewy motoryzacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Egzamin O
Zaawansowane metody pomiarowe
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Materiały na formy metalowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Symulacja procesów wytwarzania odlewów
Konwersatorium: 30
2 Zaliczenie O
BHP w przemyśle ciśnieniowym
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 10
1 Zaliczenie O
Zintegrowane systemy zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Generatywne techniki wytwarzania
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Systemy bazodanowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HS-1
Wykład: 30
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konstrukcja - projektowanie odlewów i form ciśnieniowych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Egzamin O
Obróbka cieplna odlewów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Egzamin O
Język angielski B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Bloki obieralne
Wykład: 180
Ćwiczenia laboratoryjne: 180
24 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza danych i data mining w przemyśle motoryzacyjnym
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
2 Zaliczenie O
Statystyczna kontrola procesów przemysłowych - SPC
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
2 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HS-2
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne anglojęzyczne
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O