A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Material Engineering

Materials and Technologies for Automotive Industry

Kierunek Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne na II stopniu studiów stacjonarnych został utworzony w odpowiedzi na pojawiające się zapotrzebowanie podniesienia kwalifikacji przez absolwentów studiów I stopnia Wydziału Odlewnictwa. Ma to związek z coraz silniejszą pozycją polskiego przemysłu odlewniczego w światowej produkcji samochodowej. Program kierunku został dostosowany do potrzeb światowych trendów w dziedzinie wytwarzania wyrobów metalowych przy użyciu technologii odlewniczych dla branży automotive.

Absolwent tego kierunku będzie posiadać wiedzę oraz doświadczenie, które uczynią go konkurencyjnym na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia m.in. w firmach z szeroko pojętej branży automotive, w instytutach badawczych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na magistrów inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 59/2021 z dnia 26 maja 2021 r.

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Industry 4.0 in large-scale production
Lectures: 30
Project classes: 15
Seminars: 15
5 Exam O
Robotic production cells designing
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Programming of PLC controllers
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Materials for automotive castings
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
4 Exam O
Advanced measurement methods
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Materials for metal moulds
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Simulation of casting manufacturing processes
Discussion seminars: 30
2 Completing the classes O
Health and safety in the pressure industry
Lectures: 15
Seminars: 10
1 Completing the classes O
Integrated management systems
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Generative Manufacturing Techniques
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Database systems
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Humanistic and social elective subjects 1
Lectures: 30
3 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Construction - designing castings and pressure molds
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Exam O
Heat treatment of castings
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Exam O
English B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Elective blocks
Lectures: 180
Laboratory classes: 180
24 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Data analysis and data mining in the automotive industry
Lectures: 20
Laboratory classes: 20
2 Completing the classes O
Statistical control of industrial processes - SPC
Lectures: 20
Laboratory classes: 20
2 Completing the classes O
Diploma seminar
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Humanistic and social elective subjects 2
Lectures: 30
2 Completing the classes O
English-language electives
Lectures: 30
Seminars: 15
3 Completing the classes O