A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria materiałowa

Inżynieria Produkcji i Jakości

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskich zakładów przemysłowych branży metali nieżelaznych w zakresie prowadzenia procesów technologicznych z punktu widzenia zapotrzebowania materiałowego, zarządzania procesem produkcyjnym na poziomie techniczno-technologicznym, monitorowaniem jakości półwyrobów i wyrobów, a także umiejętności prowadzenia projektów i ich realizacji w warunkach zakładu. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych w charakterze menager produkcji, pracownika laboratoriów w zakładach przemysłowych i instytutach badawczych, działach R&D oraz w jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na studiach II stopnia wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna oraz w ograniczonym zakresie w dyscyplinie ekonomia i zarządzanie jakością.

 

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH

 

Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 33/2021 z dnia 24 marca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 33/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Matematyka I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
Rynek metali
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Rysunek techniczny
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Wstęp do inżynierii metalurgicznej
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe
Wykład: 60
4 Egzamin O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia II
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
7 Egzamin O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
8 Egzamin O
Materiałoznawstwo
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne I
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Język obcy sem. 2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia I stopnia)
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
7 Egzamin O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Metody badań materiałów
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej i etyka zawodowa
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 10
1 Zaliczenie O
Podstawy inżynierii produkcji i logistyki
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Podstawy projektowania systemów produkcyjnych
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Podstawy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Statystyka dla inżynierów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z matematyki aplikacyjnej
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Egzamin O
Wychowanie fizyczne II
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy sem. 3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metalurgia i recykling
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Metody i techniki pomiarowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Podstawy automatyzacji procesów produkcyjnych
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Podstawy zarządzania firmą
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Polityka personalna w firmie
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Produkcja i usługi w firmie
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne III
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy sem. 4
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 4 (studia I stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obróbka cieplna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Odlewanie metali i stopów metali
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Procesy przeróbki plastycznej metali
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Techniki spajania i łączenia metali i stopów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Ścieżki dyplomowania IPiJ sem. 5
Suma godzin kontaktowych: 240
20 Egzamin O
Przedmioty obieralne: Przetwórstwo metali i stopów (dla obu ścieżek IPiJ) sem. 5
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne: ekonomiczne (dla obu ścieżek dyplomowania IPiJ) sem.5
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Ścieżki dyplomowania IPiJ sem.6
Suma godzin kontaktowych: 180
15 Egzamin O
Przedmioty obieralne: Inżynieria materiałów metalicznych (dla obu ścieżek dyplomowania IPiJ) sem. 6
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne: Materiały w zastosowaniach inżynierskich ( dla obu ścieżek IPiJ) sem. 6
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 20
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne: Inżynieria produkcji (dla obu ścieżek dyplomowania IPiJ) sem. 7
Ćwiczenia projektowe: 15
1 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne: Materiały i technologie ich wytwarzania ( dla obu ścieżek dyplomowania IPIJ) sem. 7
Suma godzin kontaktowych: 120
8 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne w języku angielskim
Suma godzin kontaktowych: 45
4 Zaliczenie O