A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Prowadzone w językach obcych Generic subjects

Humanities and Social Courses

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Basics of Psychology
Lectures: 30
2 Completing the classes W
Cost Analysis for Engineers
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W
Sociology. Selected issues
Lectures: 30
2 Completing the classes W
Polish language in engineering
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes W
Sztuka prezentacji i wystąpień
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W
Conflicts of the modern world
Lectures: 30
2 Completing the classes W
Management of Own Development
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W
Creating the image of manager
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W
Introduction to law
Lectures: 30
2 Completing the classes W
Managerial Economics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W
Underwater exploration
Lectures: 30
2 Completing the classes W
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przemysłowego
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes W
Company Management
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W
History of technology and material culture
Lectures: 21
Fieldwork: 9
3 Completing the classes W
Basis for negotiations
Lectures: 30
2 Completing the classes W
The Middle East - culture and society
Lectures: 30
2 Completing the classes W
Komunikacja społeczna
Lectures: 30
2 Completing the classes W
Kultura języka polskiego
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes W
Nowe media w komunikacji społecznej
Workshop classes: 30
2 Completing the classes W
Fundamentals of Enterpreneurship
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Business Plan
Lectures: 15
Workshop classes: 30
3 Completing the classes W
Człowiek wobec środowiska na przestrzeni dziejów
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes W
Ecological aspects of human life
Lectures: 15
Seminars: 15
3 Completing the classes W
Underwater exploration
Lectures: 30
2 Completing the classes W
Geoportale w społeczeństwie informacyjnym
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes W
Globalisation: New Challenges of the New World
Lectures: 30
2 Completing the classes W
Gospodarka przestrzenna dla opornych
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes W
Historia ceramiki
Lectures: 15
Seminars: 15
3 Completing the classes W
History of technology and material culture
Lectures: 21
Fieldwork: 9
3 Completing the classes W
Conflicts of the modern world
Lectures: 30
2 Completing the classes W
Literatura XX wieku – przewodnik dla inżyniera
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W
Effective studying methodology
Lectures: 30
2 Completing the classes W
Minimalizm, konsumpcjonizm i inne nowoczesne filozofie życia
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W
Muzyka klasyczna – praktyczny przewodnik dla inżyniera
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W
Muzyka od baroku do impresjonizmu
Seminars: 30
2 Completing the classes W
Innovative strategies for securities investments
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes W
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przemysłowego
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes W
Opera dla inżynierów - podstawy wiedzy o sztuce operowej
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W
Basis for negotiations
Lectures: 30
2 Completing the classes W
Fundamentals of Enterpreneurship
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W
Pojęcia i metody przestrzenne w naukach społecznych
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes W
Entrepreneurial psychology
Workshop classes: 30
2 Completing the classes W
Cost Analysis for Engineers
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W
World religions: man and the sacred
Lectures: 30
2 Completing the classes W
Soft skills development
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W
Rynek nieruchomości – wybrane aspekty
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes W
Sociology of Travel and Tourism
Lectures: 30
2 Completing the classes W
Sztuka prezentacji i wystąpień
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W
Wielkie katastrofy ekologiczne
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes W
Wprowadzenie do nauki o konserwacji i zabezpieczaniu dzieł sztuki i zabytków
Lectures: 30
Practical classes: 15
3 Completing the classes W
Współczesne trendy w kształtowaniu przestrzeni miejskiej
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes W
Company Management
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W
Management of Own Development
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes W