A A A
pl | en | uk
2020/2021 Full-time studies any level Generic subjects

Humanities and Social Courses

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Basics of Psychology
Lecture: 30
2 Assessment W
Cost Analysis for Engineers
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Sociology. Selected issues
Lecture: 30
2 Assessment W
Polish language in engineering
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment W
Sztuka prezentacji i wystąpień
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Conflicts of the modern world
Lecture: 30
2 Assessment W
Management of Own Development
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Creating the image of manager
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Introduction to law
Lecture: 30
2 Assessment W
Managerial Economics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Underwater exploration
Lecture: 30
2 Assessment W
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przemysłowego
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment W
Company Management
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
History of technology and material culture
Lecture: 21
Fieldwork: 9
3 Assessment W
Basis for negotiations
Lecture: 30
2 Assessment W
The Middle East - culture and society
Lecture: 30
2 Assessment W
Komunikacja społeczna
Lecture: 30
2 Assessment W
Kultura języka polskiego
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment W
Nowe media w komunikacji społecznej
Workshop classes: 30
2 Assessment W
Fundamentals of Enterpreneurship
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Business Plan
Lecture: 15
Workshop classes: 30
3 Assessment W
Człowiek wobec środowiska na przestrzeni dziejów
Lecture: 30
Project classes: 15
3 Assessment W
Ecological aspects of human life
Lecture: 15
Seminars: 15
3 Assessment W
Underwater exploration
Lecture: 30
2 Assessment W
Geoportale w społeczeństwie informacyjnym
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment W
Globalisation: New Challenges of the New World
Lecture: 30
2 Assessment W
Gospodarka przestrzenna dla opornych
Lecture: 30
Project classes: 15
3 Assessment W
Historia ceramiki
Lecture: 15
Seminars: 15
3 Assessment W
History of technology and material culture
Lecture: 21
Fieldwork: 9
3 Assessment W
Conflicts of the modern world
Lecture: 30
2 Assessment W
Literatura XX wieku – przewodnik dla inżyniera
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Effective studying methodology
Lecture: 30
2 Assessment W
Minimalizm, konsumpcjonizm i inne nowoczesne filozofie życia
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Muzyka klasyczna – praktyczny przewodnik dla inżyniera
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Muzyka od baroku do impresjonizmu
Seminars: 30
2 Assessment W
Innovative strategies for securities investments
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment W
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przemysłowego
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment W
Opera dla inżynierów - podstawy wiedzy o sztuce operowej
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Basis for negotiations
Lecture: 30
2 Assessment W
Fundamentals of Enterpreneurship
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Pojęcia i metody przestrzenne w naukach społecznych
Lecture: 30
Project classes: 15
3 Assessment W
Psychologia przedsiębiorczości
Workshop classes: 30
2 Assessment W
Cost Analysis for Engineers
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
World religions: man and the sacred
Lecture: 30
2 Assessment W
Rozwój kompetencji miękkich
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Rynek nieruchomości – wybrane aspekty
Lecture: 30
Project classes: 15
3 Assessment W
Sociology of Travel and Tourism
Lecture: 30
2 Assessment W
Sztuka prezentacji i wystąpień
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Wielkie katastrofy ekologiczne
Lecture: 30
Project classes: 15
3 Assessment W
Wprowadzenie do nauki o konserwacji i zabezpieczaniu dzieł sztuki i zabytków
Lecture: 30
Practical classes: 15
3 Assessment W
Współczesne trendy w kształtowaniu przestrzeni miejskiej
Lecture: 30
Project classes: 15
3 Assessment W
Company Management
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Management of Own Development
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W