A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

Mechanical and Materials Engineering

Celem programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa jest budowanie wiedzy inżynierskiej studentów rozumianej jako poparta na podstawach teoretycznych zdolność do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa potrafi: dokonać doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, jest przygotowany do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z eksploatatorami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich, formułować racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach, posiada umiejętności korzystania z informacji technicznej, potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne do analizy i przetwarzania danych, pracować indywidualnie i w zespole. Studia na kierunku Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa przygotowują do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, które projektują, wytwarzają maszyny i urządzenia z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych. Wielodziedzinowa wiedza pomaga absolwentom programu komunikować się z innymi inżynierami w trakcie rozwiązywania praktycznych, złożonych problemów technicznych. Absolwenci po zrealizowaniu programu są przygotowani do pracy w: jednostkach projektowych, instytucjach badawczo-rozwojowych, a także w firmach produkujących lub wykorzystujących w swojej produkcji nowoczesne materiały konstrukcyjne. Absolwenci są również przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim, zarówno na macierzystej uczelni (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oferuje kontynuację studiów na drugim stopniu na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na specjalności Materiały Konstrukcyjne).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Ryszard Machnik, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 49/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Introduction to information technology
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Moduł HS przedmioty humanistyczno-społeczne
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Physics 1
Lectures: 28
Auditorium classes: 14
4 Completing the classes O
Foundamentals of machines engineering
Lectures: 26
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Manufacturing techniques
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
3 Exam O
Mathematics 1
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Chemistry
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Electrical engineering and electronics
Lectures: 26
Laboratory classes: 14
2 Completing the classes O
Foreign language 1
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Mathematics 2
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Mechanics 1
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
4 Completing the classes O
Fundamentals of material science
Lectures: 26
Laboratory classes: 24
4 Exam O
Technical drawing
Lectures: 26
Project classes: 28
4 Completing the classes O
Organic Chemistry
Lectures: 26
Laboratory classes: 24
2 Completing the classes O
Physics 2
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
5 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Technologies of manufacturing
Lectures: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Exam O
Fundamentals of strength of materials
Lectures: 26
Auditorium classes: 26
4 Completing the classes O
Mechanics 2
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
6 Exam O
Thermodynamics
Lectures: 28
Auditorium classes: 26
Laboratory classes: 14
7 Exam O
Machine drives
Lectures: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Completing the classes O
Język obcy 2
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Ceramic materials
Lectures: 26
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O
Engineering graphics
Project classes: 28
2 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Strength of machine elements
Lectures: 26
Auditorium classes: 26
Laboratory classes: 14
6 Exam O
Język obcy 3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Podstawy projektowania materiałów
Lectures: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Exam O
Composite materials
Lectures: 26
Seminars: 14
3 Completing the classes O
Introduction to control theory
Lectures: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Completing the classes O
Fundamentals of machine design
Lectures: 26
Laboratory classes: 14
Project classes: 26
5 Exam O
Metrology and measurement systems
Lectures: 20
Auditorium classes: 16
Laboratory classes: 18
3 Completing the classes O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Moduł obieralny IMiM 1
Total number of contact hours: 40
3 Completing the classes O
Moduł obieralny IMiM 2
Total number of contact hours: 54
4 Completing the classes O
Machine design
Lectures: 14
Project classes: 26
4 Exam O
Fluid mechanics
Lectures: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Completing the classes O
Engineering software
Lectures: 14
Project classes: 26
3 Completing the classes O
Computational methods and design of experiments
Lectures: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Completing the classes O
Ceramic processes and technologies
Lectures: 26
Auditorium classes: 26
Laboratory classes: 26
5 Exam O
Operational and operating research
Lectures: 28
Project classes: 14
3 Completing the classes O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Interim project
Control and transitional thesis: 42
3 Completing the classes O
Praktyki studenckie
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Machines and technological devices
Lectures: 26
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O
Energy machinery and devices
Lectures: 26
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O
Polymers
Lectures: 26
Project classes: 26
4 Exam O
Machines and transportation systems
Lectures: 28
Laboratory classes: 12
Project classes: 12
4 Completing the classes O
Operation and maintenance of machines
Lectures: 14
Seminars: 14
2 Completing the classes O
Engineering of processes and devices
Lectures: 26
Laboratory classes: 16
Project classes: 18
4 Exam O
Materials testing methods
Lectures: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O

Winter semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Blok modułów obieralnych w języku obcym_I
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O
Humanities and social subjects
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O
Seminarium dyplomowe IM
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Moduł obieralny IMiM 1
Total number of contact hours: 38
3 Completing the classes O
Elective non-directional
Total number of contact hours: 24
2 Completing the classes O
HS - humanistyczno-społeczne -Zarządzanie BM IE
Total number of contact hours: 28
3 Completing the classes O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes W