A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

Industrial Control and Robotics

Biorąc pod uwagę wymagania rynku pracy, koncepcja kształcenia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka zakłada, że absolwenci kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka WIMiR będą przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie przemysłowych układów i systemów automatyki i robotyki występujących w większości gałęzi przemysłu. Absolwenci cechują się dużą samodzielnością w wykonywaniu obowiązków inżyniera, a z drugiej strony umiejętnością pracy w zespołach oraz umiejętnością komunikacji z kadrą zarządzającą oraz klientami co powoduje, że są dobrze przygotowanymi do realizacji typowych zadań występujących w przemyśle. Mogą pracować w utrzymaniu ruchu, serwisie, biurach konstrukcyjnych i projektowych, w handlu elementami automatyki, mogą także zakładać własne przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie automatyki i robotyki.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ma cechy wyróżniające go w stosunku do klasycznie wykształconego inżyniera kierunkau AiR o profilu elektrycznym. Wynika to z poszerzenia wiedzy i umiejętności z obszaru automatyki o szeroką wiedzą z zakresu dynamiki obiektów mechanicznych i znajomości procesów przemysłowych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą w sposób optymalny projektować układy sterowania dla urządzeń mechanicznych i procesów produkcyjnych. Studenci w ramach studiów otrzymują gruntowną wiedzę i równocześnie są wdrażani do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich, planowania i wykonywania badań o charakterze inżynierskim oraz do myślenia systemowego. Koncepcja ta nie jest bezpośrednio wzorowana na programach kształcenia realizowanych w innych, polskich lub zagranicznych uczelniach, jest głównie wynikiem ewolucji kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Analiza karier absolwentów kończących studia na tym kierunku potwierdza słuszność przyjętej koncepcji i realizacji procesu kształcenia. Utrzymywanie się, od lat kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w czołowej trójce w ogólnopolskim rankingu Szkół Wyższych Perspektyw pokazuje, że rynek wysoko ocenia absolwentów tego kierunku.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 23/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Technical drawing 1
Lectures: 26
Project classes: 28
3 Completing the classes O
Manufacturing techniques
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
2 Exam O
Grupa modułów HS z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 1
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Introduction to information technology
Lectures: 14
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O
Physics 1
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Completing the classes O
Mathematics 1
Lectures: 60
Auditorium classes: 60
10 Exam O
Chemistry
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Information technology
Lectures: 14
Laboratory classes: 14
2 Completing the classes O
Mechanics 1
Lectures: 26
Auditorium classes: 28
4 Completing the classes O
Electrical engineering and electronics
Lectures: 26
Laboratory classes: 14
2 Completing the classes O
Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Fundamentals of material science
Lectures: 36
Laboratory classes: 24
4 Exam O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Technical drawing 2
Project classes: 28
2 Completing the classes O
Mathematics 2
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
8 Exam O
Physics 2
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 14
8 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Grupa modułów specjalnościowych - Programowanie obiektowe - Obieralny 4
Total number of contact hours: 28
3 Completing the classes O
Grupa modułów specjalnościowych - Mechanizmy w automatyce i robotyce - Obieralny 3
Total number of contact hours: 42
3 Completing the classes O
Machines and devices for metal processing
Lectures: 26
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O
Mechanics 2
Lectures: 26
Auditorium classes: 26
5 Exam O
Numerical methods
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Completing the classes O
Introduction to control theory
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 14
7 Exam O
Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Strength of materials
Lectures: 26
Auditorium classes: 26
5 Exam O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Grupa modułów specjalnościowych - Termodynamika i mechanika płynów - Obieralny 7
Total number of contact hours: 40
3 Completing the classes O
Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2 z egzaminem
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Continuous control
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Fluid Power Drives and Controls
Lectures: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Completing the classes O
Machine construction basics
Lectures: 39
Project classes: 26
5 Exam O
Grupa modułów specjalnościowych - Elementy automatyki i wspomaganie projektowania - Obieralny 6
Total number of contact hours: 66
5 Completing the classes O
Metrology and measurement systems
Lectures: 14
Laboratory classes: 28
3 Completing the classes O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Moduł specjalistyczny - Wspomaganie projektowania i prac inżynierskich - Obieralny 10
Total number of contact hours: 42
3 Completing the classes O
Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 8
Total number of contact hours: 34
2 Completing the classes O
Discrete control
Lectures: 26
Laboratory classes: 26
5 Exam O
Fluid Power Automation Components
Lectures: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
5 Completing the classes O
Signal analysis and identification
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Completing the classes O
Microprocessor systems
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
6 Exam O
Fundamentals of robotics
Lectures: 26
Project classes: 14
4 Exam O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Interim project
Control and transitional thesis: 45
3 Completing the classes O
Grupa modułów specjalnościowych - Automatyzacja i modelowanie procesów - Obieralny 10
Total number of contact hours: 40
3 Completing the classes O
Grupa modułów specjalistycznych - Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych - Obieralny 11
Project classes: 45
3 Completing the classes O
Electric drives
Lectures: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Completing the classes O
Grupa modułów - Praktyki studenckie
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Industrial robots
Lectures: 26
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
5 Exam O
Real-time systems
Lectures: 14
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O
Industrial control systems
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O

Winter semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Grupa modułów specjalistycznych - Człowiek w środowisku technicznym - Obieralny 13
Total number of contact hours: 36
3 Completing the classes O
Grupa modułów specjalistycznych - Praca dyplomowa inżynierska - Obieralny 18
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
Grupa modułów specjalistycznych - Seminarium dyplomowe - Obieralny 17
Seminars: 15
3 Completing the classes O
Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 15
Total number of contact hours: 28
3 Completing the classes O
Grupa modułów specjalistycznych - Systemy i projektowanie machatroniczne (ang.) - Obieralny 16
Total number of contact hours: 42
3 Completing the classes O
Grupa modułów specjalistycznych - Eksploatacja i systemy odnawialne w automatyce i robotyce - Obieralny 14
Total number of contact hours: 36
3 Completing the classes O