A A A
pl | en
2023/2024 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Physics and Applied Computer Science

Applied Computer Science

Studia prowadzone na kierunku Informatyka Stosowana oferują studentom nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia u nich zdolności logicznego, konstruktywnego i asertywnego myślenia oraz zaszczepiają w nich ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom, absolwenci tego kierunku nie mają problemów z odnalezieniem się na rynku pracy znajdując zatrudnienie głównie w szybko rozwijającym się sektorze informatycznym przyczyniając się tym samym do wzrostu potencjału gospodarczego zarówno regionu małopolski, jak i całego kraju. W związku z rozwojem nowych technologii informatycznych na etapie tworzenia programu studiów nawiązana została współpraca z firmami z branży informatycznej w celu dostosowania programu kształcenia do aktualnych wymagań rynku pracy. Ogólne wykształcenie inżynierskie zdobyte w trakcie studiów może być cennym atutem przy aplikowaniu o pracę. Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana oprócz podstawowego wykształcenia informatycznego posiadają też wiedzę i umiejętności typowe dla inżyniera, co może mieć kluczowe znaczenie podczas tworzenia zespołów realizujących projekty z pogranicza informatyki i inżynierii. Absolwenci mogą pracować jako programiści w firmach z sektora informatycznego oraz jako administratorzy systemów informatycznych czy lokalnych sieci komputerowych. Są także zatrudniani przy tworzeniu i/lub obsłudze baz danych we wszelkiego rodzaju instytucjach, których działalność związana jest z przetwarzaniem dużej ilości danych. Wraz ze wzrostem zainteresowania wykorzystaniem wszelkiego rodzaju technologii multimedialnych (zwłaszcza w sieci Internet) zauważalny jest obecnie wzrost ilości ofert pracy dla absolwentów specjalizujących się w cyfrowej obróbce grafiki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Małgorzata Krawczyk

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 70/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 4/2023 z dnia 1 lutego 2023 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics 1
Lectures: 45
Auditorium classes: 60
8 Exam O
Discrete Mathematics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Linear Algebra
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Logic in Computer Science
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Linux operating system
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Introduction to Computer Science
Lectures: 22
Laboratory classes: 24
Workshop classes: 14
5 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics 2
Lectures: 30
Auditorium classes: 45
6 Exam O
Statistics and Data Processing
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Completing the classes O
Mechanics and Thermodynamics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Data algorithms and structures
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Programming in C
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
6 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Humanities Electives I (Faculty of Management)
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Humanities Electives I (Faculty of Humanities)
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics 3
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Electromagnetism and Optics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Physics Laboratory
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Methods of analysis of electrical circuits
Lectures: 15
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 16
4 Completing the classes O
Programming in C++ 1
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Functional programming
Lectures: 7
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 8
4 Completing the classes O
Computer Networks
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Software Engineering
Lectures: 15
Laboratory classes: 26
Project classes: 4
3 Completing the classes O
Programming in C++ 2
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Programming in Java
Lectures: 30
Laboratory classes: 20
Project classes: 10
5 Exam O
Programming in Python
Laboratory classes: 45
4 Completing the classes O
Numerical methods
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Electronic Systems
Lectures: 30
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 16
5 Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Databases 1
Lectures: 30
Laboratory classes: 26
Project classes: 4
5 Exam O
User interfaces and graphics libraries
Lectures: 20
Laboratory classes: 20
Project classes: 20
5 Completing the classes O
Moduły obieralne IS1.5
Total number of contact hours: 270
18 Completing the classes O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Computational Intelligence Methods
Lectures: 20
Laboratory classes: 20
Project classes: 20
5 Completing the classes O
Team Programming
Project classes: 30
Discussion seminars: 15
3 Completing the classes O
Practical placement
Practical placement: 0
6 Completing the classes O
Moduły obieralne IS1.6
Total number of contact hours: 270
18 Completing the classes O

Winter semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O
Graphs and Their Uses
Lectures: 20
Laboratory classes: 20
Workshop classes: 20
5 Completing the classes O
Moduły obieralne IS1.7
Total number of contact hours: 120
10 Completing the classes O