A A A
pl | en
2023/2024 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Physics and Applied Computer Science

Technical Physics

Kierunek Fizyka Techniczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako inżynierowie w przemyśle oraz w firmach prywatnych sektora nowoczesnych technologii. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, w bankowości oraz w innych sektorach gospodarki wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 70/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 4/2023 z dnia 1 lutego 2023 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics 1
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
7 Exam O
Linear algebra methods in physics
Lectures: 30
Auditorium classes: 45
6 Exam O
Mechanics
Lectures: 49
Auditorium classes: 60
8 Exam O
Fundamentals of Computer Science
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
6 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics 2
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
7 Exam O
Electromagnetism and Optics
Lectures: 60
Auditorium classes: 60
8 Exam O
Laboratory of Physics 1
Laboratory classes: 45
5 Completing the classes O
Programming in C++
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
6 Completing the classes O
Computational Software
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Humanities Electives I (Faculty of Management)
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics 3
Lectures: 30
Auditorium classes: 45
6 Exam O
Mathematical Statistics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O
Introduction to quantum physics
Lectures: 30
Auditorium classes: 45
6 Exam O
Laboratory of Physics 2
Laboratory classes: 45
5 Completing the classes O
Python
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
5 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Thermodynamics and statistical physics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Fundamentals of nuclear physics and elementary particles
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Mathematical Methods of Physics 1
Lectures: 30
Auditorium classes: 45
6 Completing the classes O
Electric circuits and semiconductor structures
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 16
6 Exam O
Foreign language
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Humanities Electives I (Faculty of Humanities)
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Moduły obieralne FTC1.4
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Computer-controlled Measurements
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
5 Completing the classes O
Laboratory of Nuclear Techniques
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Fundamentals of Solid State Physics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Fundamentals of Environmental Physics
Lectures: 30
Project classes: 15
Seminars: 15
5 Exam O
Basics of microelectronics
Lectures: 30
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Electives FT I.5
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Methods of Artificial Intelligence
Lectures: 30
Laboratory classes: 20
Project classes: 5
4 Completing the classes O
Fundamentals of Theoretical Physics
Lectures: 30
Auditorium classes: 18
Laboratory classes: 12
4 Exam O
Work Placement
Practical placement: 180
6 Completing the classes O
Moduły obieralne FTC1.6
Total number of contact hours: 240
18 Completing the classes O

Winter semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O
Moduły obieralne FTC1.7
Total number of contact hours: 180
16 Completing the classes O