A A A
pl | en | uk
2022/2023 Full-time studies postgraduate Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Occupational safety and health

Zakres tematyczny

Zakres kształcenia studiów obejmuje m.in. zagadnienia prawa pracy, wypadków i chorób zawodowych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych oraz doskonalenia pedagogicznego.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie, które są zainteresowane bezpieczeństwem i higieną pracy, a w szczególności dla pracowników służb bhp, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy oraz dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, tel.: 12 617 20 65, e-mail: kigbp@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Wojciech Cyrnek, Marek Pers, tel.: 12 617 20 74, e-mail: wocy@agh.edu.pl, pers@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Legal labour protection
Lecture: 18
4 Exam O
Ergonomy
Lecture: 6
Auditorium classes: 4
Project classes: 6
3 Exam O
Dangerous, hazardous and inconvenient factors I
Lecture: 16
Laboratory classes: 4
5 Exam O
Accidents at work and occupational diseases I
Lecture: 12
2 Exam O
Risk assessment in workplaces I
Lecture: 6
Project classes: 4
1 Exam O
OHS management I
Lecture: 16
Auditorium classes: 6
5 Exam O
Pedagogical preparation I
Lecture: 6
Auditorium classes: 4
1 Exam O

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical work environment
Lecture: 20
Laboratory classes: 4
5 Exam O
Dangerous, hazardous and inconvenient factors II
Lecture: 12
2 Exam O
Accidents at work and occupational diseases II
Lecture: 4
Auditorium classes: 8
2 Exam O
Risk assessment in workplaces II
Auditorium classes: 8
1 Exam O
OHS management II
Lecture: 12
2 Exam O
Rescue operations
Lecture: 8
Laboratory classes: 4
2 Exam O
Pedagogical preparation II
Lecture: 8
Auditorium classes: 8
3 Exam O
Seminar and final work
Seminars: 16
7 Exam O