A A A
pl | en

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zakres tematyczny

Zakres kształcenia studiów obejmuje m.in. zagadnienia prawa pracy, wypadków i chorób zawodowych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych oraz doskonalenia pedagogicznego.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie, które są zainteresowane bezpieczeństwem i higieną pracy, a w szczególności dla pracowników służb bhp, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy oraz dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, tel.: 12 617 20 65, e-mail: kigbp@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Wojciech Cyrnek, Marek Pers, tel.: 12 617 20 74, e-mail: wocy@agh.edu.pl, pers@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Prawna ochrona pracy
Wykład: 18
4 Egzamin O
Ergonomia
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 4
Ćwiczenia projektowe: 6
3 Egzamin O
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe – cz. 1
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
5 Egzamin O
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – cz. 1
Wykład: 12
2 Egzamin O
Ocena ryzyka na stanowiskach pracy – cz. 1
Wykład: 6
Ćwiczenia projektowe: 4
1 Egzamin O
Zarządzanie w obszarze bhp – cz. 1
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 6
5 Egzamin O
Przygotowanie pedagogiczne – cz. 1
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 4
1 Egzamin O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Materialne środowisko pracy
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
5 Egzamin O
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe – cz. 2
Wykład: 12
2 Egzamin O
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – cz.2
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Egzamin O
Ocena ryzyka na stanowiskach pracy – cz. 2
Ćwiczenia audytoryjne: 8
1 Egzamin O
Zarządzanie w obszarze bhp – cz. 2
Wykład: 12
2 Egzamin O
Prowadzenia akcji ratowniczych
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
2 Egzamin O
Przygotowanie pedagogiczne – cz.2
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Egzamin O
Seminarium i Praca Końcowa
Zajęcia seminaryjne: 16
7 Egzamin O