A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

Mechanical and Materials Engineering

Celem programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa jest budowanie wiedzy inżynierskiej studentów rozumianej jako poparta na podstawach teoretycznych zdolność do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa potrafi: dokonać doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, jest przygotowany do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z eksploatatorami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich, formułować racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach, posiada umiejętności korzystania z informacji technicznej, potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne do analizy i przetwarzania danych, pracować indywidualnie i w zespole. Studia na kierunku Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa przygotowują do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, które projektują, wytwarzają maszyny i urządzenia z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych. Wielodziedzinowa wiedza pomaga absolwentom programu komunikować się z innymi inżynierami w trakcie rozwiązywania praktycznych, złożonych problemów technicznych. Absolwenci po zrealizowaniu programu są przygotowani do pracy w: jednostkach projektowych, instytucjach badawczo-rozwojowych, a także w firmach produkujących lub wykorzystujących w swojej produkcji nowoczesne materiały konstrukcyjne. Absolwenci są również przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim, zarówno na macierzystej uczelni (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oferuje kontynuację studiów na drugim stopniu na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na specjalności Materiały Konstrukcyjne).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Ryszard Machnik, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 49/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Techniki informatyczne
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Moduł HS przedmioty humanistyczno-społeczne
Lecture: 30
2 Assessment O
Physics 1
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
4 Assessment O
Foundamentals of machines engineering
Lecture: 26
Seminars: 15
2 Assessment O
Techniki wytwarzania
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
3 Exam O
Mathematics 1
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Chemia
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Electrical engineering and electronics
Lecture: 26
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Foreign language 1
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Matematyka 2
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Mechanika 1
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
4 Assessment O
Fundamentals of material science
Lecture: 26
Laboratory classes: 24
4 Exam O
Zapis konstrukcji
Lecture: 26
Project classes: 28
4 Assessment O
Organic Chemistry
Lecture: 26
Laboratory classes: 24
2 Assessment O
Physics 2
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
5 Exam O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Technologie wytwarzania
Lecture: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Exam O
Podstawy wytrzymałości materiałów
Lecture: 26
Auditorium classes: 26
4 Assessment O
Mechanika 2
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
6 Exam O
Thermodynamics
Lecture: 28
Auditorium classes: 26
Laboratory classes: 14
7 Exam O
Napędy maszyn
Lecture: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Assessment O
Język obcy 2
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Ceramic materials
Lecture: 26
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Graphics engineering
Project classes: 28
2 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wytrzymałość elementów maszyn
Lecture: 26
Auditorium classes: 26
Laboratory classes: 14
6 Exam O
Język obcy 3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Podstawy projektowania materiałów
Lecture: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Exam O
Materiały kompozytowe
Lecture: 26
Seminars: 14
3 Assessment O
Introduction to control theory
Lecture: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Assessment O
Fundamentals of Machine Design
Lecture: 26
Laboratory classes: 14
Project classes: 26
5 Exam O
Metrology and measurement systems
Lecture: 20
Auditorium classes: 16
Laboratory classes: 18
3 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Moduł obieralny IMiM 1
Total number of contact hours: 40
3 Assessment O
Moduł obieralny IMiM 2
Total number of contact hours: 54
4 Assessment O
Projektowanie maszyn
Lecture: 14
Project classes: 26
4 Exam O
Mechanika płynów
Lecture: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Assessment O
Engineering software
Lecture: 14
Project classes: 26
3 Assessment O
Numerical methods
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Assessment O
Procesy i technologie ceramiczne
Lecture: 26
Auditorium classes: 26
Laboratory classes: 26
5 Exam O
Badania operacyjne i eksploatacyjne
Lecture: 28
Project classes: 14
3 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praca przejściowa IM
Progress evaluation and interim assignments: 42
3 Assessment O
Praktyki studenckie
Practical placement: 0
4 Assessment O
Maszyny i urządzenia technologiczne
Lecture: 26
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Maszyny i urządzenia energetyczne
Lecture: 26
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Polimery
Lecture: 26
Project classes: 26
4 Exam O
Maszyny i urządzenia transportowe
Lecture: 28
Laboratory classes: 12
Project classes: 12
4 Assessment O
Eksploatacja maszyn
Lecture: 14
Seminars: 14
2 Assessment O
Engineering of processes and devices
Lecture: 26
Laboratory classes: 16
Project classes: 18
4 Exam O
Materials research methods
Lecture: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
3 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blok modułów obieralnych w języku obcym_I
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O
Humanities and social subjects
Total number of contact hours: 30
2 Assessment O
Seminarium dyplomowe IM
Seminars: 15
2 Assessment O
Moduł obieralny IMiM 1
Total number of contact hours: 38
3 Assessment O
Elective non-directional
Total number of contact hours: 24
2 Assessment O
HS - humanistyczno-społeczne -Zarządzanie BM IE
Total number of contact hours: 28
3 Assessment O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Assessment W