A A A
pl | en

Microelectronics in Industry and Medicine

Celem kształcenia na kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną mikroelektroniki i najnowszymi technologiami półprzewodnikowymi. Absolwenci kierunku otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i projektowania systemów mikroelektronicznych.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Szczygieł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Introduction to programming
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Calculus 1
Lecture: 42
Auditorium classes: 56
8 Exam O
Circuit theory
Lecture: 30
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 7
1 Assessment O
Physics 1
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Algebra
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
4 Assessment O
Health and safety at work
Lecture: 8
1 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Przedmiot humanistyczny 1, ME, sem. 1
Lecture: 30
2 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematical analysis 2
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Computation and simulation technique
Lecture: 14
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Differential equations
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
3 Assessment O
Physics 2
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 28
7 Exam O
Electronic devices and VLSI technology
Lecture: 32
3 Exam O
Podstawy programowania systemów wbudowanych
Lecture: 14
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Basics of circuits and electronics
Lecture: 24
Laboratory classes: 56
4 Assessment O
Język obcy (B2, zaliczenie)
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Digital electronic circuits 1
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Signal theory
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Basics of graphical programming languages
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Low-level Programming
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Analog electronic circuits 1
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 28
6 Exam O
Statistics and probability
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
3 Assessment O
Inżynieria oprogramowania w systemach samochodowych
Lecture: 60
4 Exam O
Język obcy (B2, zaliczenie)
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Digital electronic circuits 2
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
Project classes: 14
5 Exam O
Biomedical and technological measurements
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
3 Assessment O
Analog electronic circuits 2
Lecture: 34
Laboratory classes: 36
6 Exam O
Metrology and electronic measurement instrumentations
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Basics of PCB design with CAD/CAM software
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
3 Assessment O
Basics of object programming
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
3 Assessment O
Język obcy (B2, egzamin)
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Programming of measuring systems
Lecture: 14
Laboratory classes: 42
5 Exam O
Basics of analog integrated circuits design
Lecture: 14
Laboratory classes: 28
Project classes: 14
4 Assessment O
Programmable logic devices
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Introduction to nonlinear analog circuits
Lecture: 14
2 Assessment O
Introduction to telecommunications
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
3 Exam O
Moduł obieralny 1, ME, sem. 5
Lecture: 56
Laboratory classes: 56
8 Assessment O
Moduł obieralny 2, ME, sem. 5
Total number of contact hours: 56
4 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Industry practice
Practical placement: 0
4 Assessment O
Basics of VLSI digital design
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
Project classes: 14
6 Exam O
Wireless communication
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Basics of business
Seminars: 14
2 Assessment O
Przedmiot humanistyczny 2, ME, sem. 6
Lecture: 30
2 Assessment O
Moduł obieralny 3, ME, sem. 6
Total number of contact hours: 168
12 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Projekt dyplomowy
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Diploma Seminar
Seminars: 28
2 Assessment O
Moduł obieralny 5, ME, sem. 7
Total number of contact hours: 126
9 Assessment O
Moduł obieralny 4 (English), ME, sem. 7
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Assessment O