A A A
pl | en

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

Celem kształcenia na kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną mikroelektroniki i najnowszymi technologiami półprzewodnikowymi. Absolwenci kierunku otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i projektowania systemów mikroelektronicznych.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Szczygieł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do programowania
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Analiza matematyczna 1
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 56
8 Egzamin O
Teoria obwodów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 7
1 Zaliczenie O
Fizyka 1
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Algebra
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Ergonomia i BHP
Wykład: 8
1 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Przedmiot humanistyczny 1, ME, sem. 1
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna 2
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Technika obliczeniowa i symulacyjna
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Równania różniczkowe
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Fizyka 2
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
7 Egzamin O
Elementy elektroniczne i technologie VLSI
Wykład: 32
3 Egzamin O
Podstawy programowania systemów wbudowanych
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Podstawy elektroniki praktycznej
Wykład: 24
Ćwiczenia laboratoryjne: 56
4 Zaliczenie O
Język obcy (B2, zaliczenie)
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Układy elektroniki cyfrowej 1
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Teoria sygnałów
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Podstawy graficznych języków programowania
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Programowanie niskopoziomowe
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Układy elektroniki analogowej 1
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
6 Egzamin O
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Software engineering in automotive applications
Wykład: 60
4 Egzamin O
Język obcy (B2, zaliczenie)
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Układy elektroniki cyfrowej 2
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
Ćwiczenia projektowe: 14
5 Egzamin O
Pomiary biomedyczne i technologiczne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Układy elektroniki analogowej 2
Wykład: 34
Ćwiczenia laboratoryjne: 36
6 Egzamin O
Metrologia i elektroniczne przyrządy pomiarowe
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Podstawy projektowania obwodów z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Podstawy programowania obiektowego
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Język obcy (B2, egzamin)
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Programowanie systemów kontrolno-pomiarowych
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 42
5 Egzamin O
Podstawy projektowania analogowych układów VLSI
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Zaliczenie O
Programowalne układy logiczne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Wprowadzenie do nieliniowych układów analogowych
Wykład: 14
2 Zaliczenie O
Podstawy telekomunikacji
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Egzamin O
Moduł obieralny 1, ME, sem. 5
Wykład: 56
Ćwiczenia laboratoryjne: 56
8 Zaliczenie O
Moduł obieralny 2, ME, sem. 5
Suma godzin kontaktowych: 56
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Podstawy projektowania cyfrowych układów VLSI
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
Ćwiczenia projektowe: 14
6 Egzamin O
Łączność bezprzewodowa
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
Zajęcia seminaryjne: 14
2 Zaliczenie O
Przedmiot humanistyczny 2, ME, sem. 6
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Moduł obieralny 3, ME, sem. 6
Suma godzin kontaktowych: 168
12 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 28
2 Zaliczenie O
Moduł obieralny 5, ME, sem. 7
Suma godzin kontaktowych: 126
9 Zaliczenie O
Moduł obieralny 4 (English), ME, sem. 7
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Zaliczenie O