A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Energy and Fuels

Renewable Energy and Energy Management

Kierunek studiów Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią należy do dziedziny nauki: nauki inżynieryjno-techniczne. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem energii oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu energetyki odnawialnej umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych. Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów, związanych z energetyką odnawialną, jakie występują w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo). Absolwent jest przygotowany po podjęcia pracy zawodowej w obszarze energetyki odnawialnej i nauk pokrewnych również na stanowiskach związanych z organizacją oraz udziałem w dużych zespołach. Zna podstawy ekonomii w zakresie niezbędnym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i rozumienia procesów gospodarczych w energetyce.
Absolwenci studiów I stopnia kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią mają ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się problematyką energetyczną. Mogą pracować m.in. jako: projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych, specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.
Absolwent ma wyrobione nawyki do ustawicznego uczenia się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów II stopnia i studiach podyplomowych.

Opiekun kierunku: dr inż. Wojciech Goryl

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 78/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 92/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemistry I
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Geometry and Engineering Graphics
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
Fundamentals of Applied Informatics
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Block HS sem 1
Lecture: 30
2 Assessment O
ZO elective block sem 1
Total number of contact hours: 60
6 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemistry II
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Mathematics II
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Fundamentals of Energy
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Seminars: 15
3 Exam O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
ZO elective block sem 2
Total number of contact hours: 135
8 Assessment O
Foreign language (JO1) semester 2
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
CAD
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Physics III
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 30
5 Exam O
Mathematics III
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Fluid Mechanics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Technical Thermodynamics
Lecture: 30
Auditorium classes: 20
Laboratory classes: 10
5 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
ZO elective block sem 3
Total number of contact hours: 90
6 Assessment O
Foreign language (JO1) semester 3
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Electronics
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Electrotechnics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Energy classic
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Konwersja energii
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Heat and mass transfer I
Lecture: 30
Auditorium classes: 20
Laboratory classes: 10
4 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
ZO elective block sem 4
Total number of contact hours: 75
5 Assessment O
Foreign language (JO1) semester 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Automation in the energy sector
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Construction and building thermal physics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Engineering machines and devices
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Renewable energy sources I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
ZO elective block sem 5
Total number of contact hours: 150
11 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Energy storage
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Renewable energy sources II
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Basics of simulation and modeling in the energy sector
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Professional internship
Practical placement: 0
4 Assessment O
Electricity transmission and protection engineering
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 15
4 Assessment O
ZO elective block sem 6
Total number of contact hours: 150
10 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma project
Diploma project: 0
15 Assessment W
Block HS sem 7
Total number of contact hours: 75
5 Assessment O
ZO elective block sem 7
Total number of contact hours: 150
10 Assessment O