A A A

Zaloguj się

pl | en | uk

Wydział Energetyki i Paliw

ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Kierunek studiów Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią należy do dziedziny nauki: nauki inżynieryjno-techniczne. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem energii oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu energetyki odnawialnej umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych. Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów, związanych z energetyką odnawialną, jakie występują w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo). Absolwent jest przygotowany po podjęcia pracy zawodowej w obszarze energetyki odnawialnej i nauk pokrewnych również na stanowiskach związanych z organizacją oraz udziałem w dużych zespołach. Zna podstawy ekonomii w zakresie niezbędnym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i rozumienia procesów gospodarczych w energetyce.
Absolwenci studiów I stopnia kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią mają ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się problematyką energetyczną. Mogą pracować m.in. jako: projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych, specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.
Absolwent ma wyrobione nawyki do ustawicznego uczenia się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów II stopnia i studiach podyplomowych.

Opiekun kierunku: dr inż. Wojciech Goryl

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 78/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 92/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geometria i grafika inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3.0 Zaliczenie O
Blok HS sem 1
Wykład: 30
2.0 O
ZO blok obieralny sem 1
Suma godzin kontaktowych: 60
6.0 O
Chemia I
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3.0 Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4.0 Egzamin O
Matematyka I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
8.0 Egzamin O
Podstawy informatyki stosowanej
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy (JO1) semestr 2
Lektorat: 30
- O
Chemia II
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Zaliczenie O
ZO blok obieralny sem 2
Suma godzin kontaktowych: 135
8.0 O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Matematyka II
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
8.0 Egzamin O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Podstawy energetyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
3.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
ZO blok obieralny sem 3
Suma godzin kontaktowych: 90
6.0 O
CAD
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie O
Matematyka III
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2.0 Zaliczenie O
Język obcy (JO1) semestr 3
Lektorat: 45
- O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
5.0 Egzamin O
Mechanika płynów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5.0 Egzamin O
Fizyka III
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie O
Termodynamika techniczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
5.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
ZO blok obieralny sem 4
Suma godzin kontaktowych: 75
5.0 O
Elektronika
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Zaliczenie O
Język obcy (JO1) semestr 4
Lektorat: 60
5.0 O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Elektrotechnika
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Energetyka klasyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Konwersja energii
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Transport ciepła i masy I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
4.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
ZO blok obieralny sem 5
Suma godzin kontaktowych: 150
11.0 O
Automatyka w energetyce
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5.0 Egzamin O
Budownictwo i fizyka cieplna budowli
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
5.0 Egzamin O
Maszyny i urządzenia energetyczne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6.0 Egzamin O
Odnawialne źródła energii I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
ZO blok obieralny sem 6
Suma godzin kontaktowych: 150
10.0 O
Podstawy symulacji i modelowanie procesów w energetyce
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie O
Magazynowanie energii
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Egzamin O
Odnawialne źródła energii II
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4.0 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4.0 Zaliczenie O
Przesyłanie energii elektrycznej i technika zabezpieczeniowa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
ZO blok obieralny sem 7
Suma godzin kontaktowych: 150
10.0 O
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15.0 Zaliczenie W
Blok HS sem 7
Suma godzin kontaktowych: 75
5.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru