A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Non-Ferrous Metals

MATERIALS AND TECHNOLOGIES OF NON-FERROUS METALS

Celem kształcenia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności dla strategicznych działów gospodarki (przemysł elektroenergetyczny, transportowy, budowlany i medycyna). Zakres kształcenia dotyczy materiałów ma bazie miedzi, aluminium i innych metali nieżelaznych oraz technologie tradycyjnego ich przetwórstwa metodami przeróbki plastycznej.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych. Absolwent studiów I stopnia kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych oraz Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na studiach II stopnia na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z inżynierią materiałową, inżynierią mechaniczną oraz kierunkami dotyczącymi elektroenergetyki, w tym elektroenergetyki z odnawialnych źródeł energii.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 76/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemia I
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4.0 Exam O
Rynek metali
Lecture: 20
2.0 Assessment O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9.0 Exam O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Rysunek techniczny
Project classes: 30
4.0 Assessment O
Introduction to materials science and material technologies I
Lecture: 45
4.0 Exam O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia I stopnia)
Lecture: 30
2.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education I
Physical Education: 30
- Assessment O
Mathematics II
Lecture: 45
Auditorium classes: 30
7.0 Exam O
Chemia II
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4.0 Exam O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
7.0 Exam O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Laboratory classes: 45
4.0 Assessment O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe II
Lecture: 45
4.0 Exam O
Technical Thermodynamics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6.0 Assessment O
Język obcy sem. 2
Foreign language classes: 30
- O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wybrane zagadnienia z matematyki aplikacyjnej
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Exam O
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
7.0 Exam O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5.0 Exam O
Ochrona własności intelektualnej i etyka zawodowa
Lecture: 15
Project classes: 10
1.0 Assessment O
Metaloznawstwo
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
4.0 Assessment O
Materials research methods
Laboratory classes: 45
3.0 Assessment O
Physical Education II
Physical Education: 15
- Assessment O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Laboratory classes: 30
2.0 Assessment O
Statystyka dla inżynierów
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
3.0 Assessment O
Foreign language classes: 45
- O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Techniki pomiarowe w procesach wytwarzania wyrobów
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Podstawy teoretyczne przeróbki plastycznej
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Project classes: 15
6.0 Exam O
Physical Education III
Physical Education: 15
- Assessment O
Physics of Solids
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4.0 Exam O
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Metaloznawstwo i obróbka cieplno-mechaniczna stopów
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5.0 Exam O
Podstawy automatyki i robotyki
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3.0 Assessment O
Foreign language classes: 60
5.0 O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 4 (studia I stopnia)
Total number of contact hours: 30
3.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Inżynieria jakości
Lecture: 15
Project classes: 15
2.0 Assessment O
Przeróbka plastyczna metali
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 30
5.0 Exam O
Przedmioty obieralne IMN: obieralne ekonomiczne
Lecture: 15
1.0 O
Przedmioty obieralne IMN - obieralne: Metalurgia, recykling i ochrona środowiska
Lecture: 15
Project classes: 15
2.0 O
Przedmioty obieralne IMN: synteza i przetwórstwo metali i stopów
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3.0 O
Ścieżki dyplomowania sem.5
Total number of contact hours: 210
17.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 30
6.0 Exam O
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
Moduł obieralny : Materiały w zastosowaniach inżynierskich
Total number of contact hours: 105
5.0 O
Ścieżki dyplomowania sem.6
Total number of contact hours: 225
15.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15.0 Assessment O
Przedmioty obieralne MiTMN: Inżynieria produkcji
Project classes: 15
1.0 O
Przedmioty obieralne MiTMN: przedmioty w języku obcym
Total number of contact hours: 45
4.0 O
Przedmioty obieralne MiTMN: Przetwórstwo metali i stopów
Total number of contact hours: 90
8.0 O
Diploma Seminar
Seminars: 20
2.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective