A A A
pl | en | uk
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Non-Ferrous Metals

Production and Quality Engineering

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskich zakładów przemysłowych branży metali nieżelaznych w zakresie prowadzenia procesów technologicznych z punktu widzenia zapotrzebowania materiałowego, zarządzania procesem produkcyjnym na poziomie techniczno-technologicznym, monitorowaniem jakości półwyrobów i wyrobów, a także umiejętności prowadzenia projektów i ich realizacji w warunkach zakładu. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych w charakterze menager produkcji, pracownika laboratoriów w zakładach przemysłowych i instytutach badawczych, działach R&D oraz w jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na studiach II stopnia wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna oraz w ograniczonym zakresie w dyscyplinie ekonomia i zarządzanie jakością.

 

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH

 

Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 33/2021 z dnia 24 marca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 33/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemia I
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Rynek metali
Lecture: 15
1 Assessment O
Rysunek techniczny
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie
Lecture: 30
2 Assessment O
Wstęp do inżynierii metalurgicznej
Lecture: 30
2 Assessment O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe
Lecture: 60
4 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemia II
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Mathematics II
Lecture: 45
Auditorium classes: 30
8 Exam O
Materiałoznawstwo
Lecture: 30
Project classes: 15
4 Exam O
Technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych
Lecture: 30
Project classes: 15
4 Exam O
Physical Education I
Physical Education: 30
- Assessment O
Język obcy sem. 2
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia I stopnia)
Lecture: 30
2 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
7 Exam O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Materials research methods
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Protection of intellectual property and professional ethics
Lecture: 15
Project classes: 10
1 Assessment O
Podstawy inżynierii produkcji i logistyki
Lecture: 15
Project classes: 30
4 Exam O
Podstawy projektowania systemów produkcyjnych
Lecture: 15
Project classes: 30
4 Exam O
Podstawy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Statystyka dla inżynierów
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Wybrane zagadnienia z matematyki aplikacyjnej
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Exam O
Physical Education II
Physical Education: 15
- Assessment O
Język obcy sem. 3
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metalurgia i recykling
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Metody i techniki pomiarowe
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Podstawy automatyzacji procesów produkcyjnych
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Podstawy zarządzania firmą
Lecture: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Polityka personalna w firmie
Lecture: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Produkcja i usługi w firmie
Lecture: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Physical Education III
Physical Education: 15
- Assessment O
Język obcy sem. 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 4 (studia I stopnia)
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Heat treatment
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Odlewanie metali i stopów metali
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Procesy przeróbki plastycznej metali
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Techniki spajania i łączenia metali i stopów
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Ścieżki dyplomowania IPiJ sem. 5
Total number of contact hours: 240
20 Exam O
Przedmioty obieralne: Przetwórstwo metali i stopów (dla obu ścieżek IPiJ) sem. 5
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Przedmioty obieralne: ekonomiczne (dla obu ścieżek dyplomowania IPiJ ) sem.5
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Practical placement: 0
4 Assessment O
Ścieżki dyplomowania IPiJ sem.6
Total number of contact hours: 180
15 Exam O
Przedmioty obieralne: Inżynieria materiałów metalicznych
Total number of contact hours: 60
4 Assessment O
Przedmioty obieralne: Materiały w zastosowaniach inżynierskich ( dla obu ścieżek IPiJ) sem. 6
Total number of contact hours: 60
4 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O
Diploma Seminar
Seminars: 20
2 Assessment O
Przedmioty obieralne: Inżynieria produkcji (dla obu ścieżek dyplomowania IPiJ) sem. 7
Project classes: 15
1 Assessment O
Przedmioty obieralne: Materiały i technologie ich wytwarzania ( dla obu ścieżek dyplomowania IPIJ) sem. 7
Total number of contact hours: 120
8 Assessment O
Przedmioty obieralne w języku angielskim
Total number of contact hours: 45
4 Assessment O