A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia licencjackie I stopnia Faculty of Applied Mathematics

Mathematics

Wydział Matematyki Stosowanej AGH prowadzi studia matematyczne I stopnia (licencjackie). Wiedza z zakresu podstawowych działów matematyki, przekazywana studentom podczas studiów, ma charakter uniwersalny i nie zależy od zmieniających się technologii, miejsca i czasu. Zatem jest podstawą do procesu kształcenia przez całe życie. Absolwenci studiów matematycznych oprócz wiedzy z zakresu matematyki i zastosowań matematyki posiadają umiejętności logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, podejmowania rozsądnych decyzji oraz szybkiego i trafnego wnioskowania. Uniwersalny charakter matematyki jest podstawą do procesu kształcenia się przez całe życie. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki (logika, analiza matematyczna, algebra liniowa, algebra, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, równania różniczkowe, analiza numeryczna), wybranych zastosowań matematyki (np. teoria algorytmów, kryptografia, teoria portfela, zarządzanie ryzykiem i finansami), pakietów obliczeniowych i języków programowania służących do obliczeń symbolicznych, numerycznych i symulacji procesów oraz doskonale rozumie rolę i znaczenie formalizmu matematycznego, podstaw technik obliczeniowych i programowania wspomagających pracę matematyka. Absolwenci studiów I stopnia podejmują studia matematyczne na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Ponadto, przygotowanie uzyskane podczas studiów umożliwia kontynuację edukacji na poziomie drugiego stopnia na innych kierunkach (ekonomia, zarządzanie, studia informatyczne).

Opiekun kierunku: dr Jolanta Golenia

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 72/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 21/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Linear Algebra with Geometry I
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
Mathematical analysis I
Lectures: 60
Auditorium classes: 60
10 Exam O
Introduction to logic and set theory
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Podstawy programowania I
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
6 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Linear Algebra with Geometry II
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBIERALNE w semestrze 2
Total number of contact hours: 180
16 Exam O
Podstawy programowania II
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
JĘZYK OBCY w semestrze 2
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych 1
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Równania różniczkowe zwyczajne
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBIERALNE w semestrze 3
Total number of contact hours: 180
16 Exam O
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Foreign language (sem. 3)
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych 2
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Analiza zespolona
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Introduction to Discrete Mathematics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Introduction to Probability Theory
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Wstęp do równań różniczkowych cząstkowych
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Completing the classes O
NARZĘDZIA INFORMATYKI
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Foreign language (sem. 4)
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Introduction to Numerical Analysis
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Total number of contact hours: 120
11 Exam O
PRZEDMIOTY OBIERALNE w semestrze 5
Total number of contact hours: 120
10 Exam O
seminarium licencjackie I
Seminars: 30
2 Completing the classes W
Wybrane pakiety do analizy danych
Laboratory classes: 20
2 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBIERALNE w semestrze 6
Total number of contact hours: 120
10 Exam O
Database Systems
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Completing the classes O
seminarium licencjackie II
Seminars: 30
2 Completing the classes W
Final Project
Diploma project: 0
10 Completing the classes W
Practical placement
Practical placement: 0
3 Completing the classes O