A A A

Log in

pl | en | uk

MODERN ICT NETWORKS

Zakres tematyczny

Program studiów obejmuje szeroki zakres technik przewodowych sieci teleinformatycznych, nie uwzględnia tematyki sieci bezprzewodowych. program obejmuje podstawy sieci IP, system operacyjny Linux, sieci optyczne, lokalne sieci komputerowe, podstawy rutingu w sieciach teleinformatycznych, programowanie w języku Python.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem pierwszego lub drugiego stopnia, niekoniecznie wykształceniem technicznym. Program umożliwia zdobycie niezbędnych umiejętności osobom nie mającym wykształcenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, telekomunikacji. Wymagana jest ogólna wiedza i umiejętności z zakresu obsługi komputera, ugruntowana wiedza informatyczna z zakresu szkoły średniej oraz silna motywacja do intensywnej pracy w ramach oferowanych zajęć.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Artur Lasoń , tel.: +48 12 617 40 37, e-mail: lason@kt.agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Instytut Telekomunikacji AGH, ul. Czarnowiejska 74, 30-054 Kraków

Osoba do kontaktu

mgr Joanna Putała , tel.: +48 12 617 48 07, e-mail: podyplomowe@kt.agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy sieci TCP/IP
Lecture: 8
Laboratory classes: 12
2.0 Assessment O
Optical Networks
Lecture: 8
Laboratory classes: 8
1.0 Assessment O
Python Programming (I)
Lecture: 4
Laboratory classes: 10
2.0 Assessment O
Lokalne sieci teleinformatyczne (I)
Lecture: 8
Laboratory classes: 12
2.0 Assessment O
System operacyjny Linux i programowanie sieciowe (I)
Lecture: 8
Laboratory classes: 12
2.0 Assessment O
Podstawy rutingu w sieciach IP
Lecture: 6
Laboratory classes: 8
1.0 Assessment O
  • O - Obligatory
  • W - Elective

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Lokalne sieci teleinformatyczne (II)
Lecture: 8
Laboratory classes: 12
2.0 Assessment O
System operacyjny Linux i programowanie sieciowe (II)
Lecture: 4
Laboratory classes: 10
2.0 Assessment O
Zaawansowany ruting w sieciach IP
Lecture: 13
Laboratory classes: 18
3.0 Assessment O
Python Programming (II)
Lecture: 8
Laboratory classes: 14
2.0 Assessment O
Architektura nowoczesnych systemów teleinformatycznych
Lecture: 4
Laboratory classes: 6
1.0 Assessment O
Final work
Diploma Thesis: 0
10.0 Assessment O
  • O - Obligatory
  • W - Elective