A A A
pl | en | uk

Nowoczesne sieci teleinformatyczne

Zakres tematyczny

Program studiów obejmuje szeroki zakres technik przewodowych sieci teleinformatycznych, nie uwzględnia tematyki sieci bezprzewodowych. program obejmuje podstawy sieci IP, system operacyjny Linux, sieci optyczne, lokalne sieci komputerowe, podstawy rutingu w sieciach teleinformatycznych, programowanie w języku Python.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem pierwszego lub drugiego stopnia, niekoniecznie wykształceniem technicznym. Program umożliwia zdobycie niezbędnych umiejętności osobom nie mającym wykształcenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, telekomunikacji. Wymagana jest ogólna wiedza i umiejętności z zakresu obsługi komputera, ugruntowana wiedza informatyczna z zakresu szkoły średniej oraz silna motywacja do intensywnej pracy w ramach oferowanych zajęć.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Artur Lasoń , tel.: +48 12 617 40 37, e-mail: lason@kt.agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Instytut Telekomunikacji AGH, ul. Czarnowiejska 74, 30-054 Kraków

Osoba do kontaktu

mgr Joanna Putała , tel.: +48 12 617 48 07, e-mail: podyplomowe@kt.agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy sieci TCP/IP
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
2 Zaliczenie O
Sieci optyczne
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
1 Zaliczenie O
Programowanie w języku Python (I)
Wykład: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
2 Zaliczenie O
Lokalne sieci teleinformatyczne (I)
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
2 Zaliczenie O
System operacyjny Linux i programowanie sieciowe (I)
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
2 Zaliczenie O
Podstawy rutingu w sieciach IP
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
1 Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Lokalne sieci teleinformatyczne (II)
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
2 Zaliczenie O
System operacyjny Linux i programowanie sieciowe (II)
Wykład: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
2 Zaliczenie O
Zaawansowany ruting w sieciach IP
Wykład: 13
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
3 Zaliczenie O
Programowanie w języku Python (II)
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Architektura nowoczesnych systemów teleinformatycznych
Wykład: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
1 Zaliczenie O
Praca końcowa
Praca dyplomowa: 0
10 Zaliczenie O