A A A

Log in

pl | en | uk

SOFTWARE ENGINEERING METHODS

Zakres tematyczny

Pozyskiwanie wymagań, analiza, projektowanie, implementacja, testowanie i wdrażanie systemów informatycznych, czyli w ogólności twórcza praca w procesach wytwarzania i rozwoju systemów IT. W szczególności: analiza, projektowanie i implementacja systemów informatycznych z uwzględnieniem nowoczesnych metodologii modelowania (w szczególności przy użycia języka UML), metodologii prowadzenia procesu tworzenia oprogramowania (w szczególności przy użyciu metodyki Scrum i innych metodyk zwinnych), technologii implementacji (w szczególności z wykorzystaniem języków obiektowych) oraz narzędzi wspomagających (środowiska IDE takie jak Eclipse, Git, serwery ciągłej integracji).

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do:

  • osób pracujących na stanowiskach związanych z branżą informatyczną, z niepełnym, lub bez kierunkowego wykształcenia - takim osobom studia umożliwią uzupełnienie i uporządkowanie posiadanej wiedzy z zakresu Informatyki, a co za tym idzie podniesienie kwalifikacji do wykonywania zawodu, co będzie miało szczególną wartość w sytuacji dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, oraz szybkiego rozwoju nowych technologii,
  • osób odpowiedzialnych za jakość i usprawnienia procesów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, także pracujących w dowolnej branży - takim osobom studia umożliwią zwiększenie wiedzy w dziedzinie Informatyki, co umożliwi kompetentne uczestnictwo w przygotowaniu, monitorowaniu i eksploatacji szerokiej gamy rozwiązań informatycznych spotykanych w dzisiejszym biznesie.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Jacek Dajda, tel.: 12 328-33-29; e-mail: dajda@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Instytut Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, tel.: 12 328-34-00, e-mail: informatyka@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Małgorzata Urban, tel.: 12 328-33-22, e-mail: murban@agh.edu.pl, Centrum Informatyki, ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Introduction to programming
Lecture: 12
Laboratory classes: 20
4.0 Assessment O
JAVA Programming
Laboratory classes: 28
5.0 Assessment O
Database design
Lecture: 8
Laboratory classes: 8
2.0 Assessment O
Techniki obiektowe
Lecture: 16
Laboratory classes: 20
5.0 Assessment O
Lecture: 4
Laboratory classes: 12
2.0 Assessment O
  • O - Obligatory
  • W - Elective

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Języki i technologie programowania
Lecture: 8
Laboratory classes: 24
4.0 Assessment O
Inżynieria oprogramowania 2
Lecture: 12
Laboratory classes: 16
4.0 Assessment O
Programowanie aplikacji webowych
Lecture: 8
Laboratory classes: 16
4.0 Assessment O
Programowanie systemów rozproszonych
Lecture: 4
Laboratory classes: 8
2.0 Assessment O
Pracownia projektowa
Laboratory classes: 16
3.0 Assessment O
  • O - Obligatory
  • W - Elective