A A A
pl | en | uk
2021/2022 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Foundry Engineering

Foundry Processes Engineering

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych jest przygotowanie inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach i tworzywach odlewniczych, technologii formy i wad odlewniczych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki, maszynoznawstwa, utylizacji odpadów technologicznych i ekologii w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej w dużych i małych zakładach metalurgiczno-odlewniczych, zakładach przetwórstwa metali, w laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Biorąc pod uwagę powiązania odlewnictwa z innymi gałęziami gospodarki, główny nacisk kształcenia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, realizowanym na Wydziale Odlewnictwa, położony jest na technologie odlewnicze.
Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i doskonale sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą.
Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia.
Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa z kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr inż. Sebastian Sobula

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
General Metallurgy and Foundry
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Technical drawing and engineering graphics
Lecture: 30
Project classes: 45
6 Exam O
polski
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
BHP
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
Computer science and information technologies
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Ochrona środowiska i technologie bezodpadowe
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 15
1 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Assessment O
Mathematics II
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
General chemistry II
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Molds technology
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Crystallography
Lecture: 30
2 Assessment O
Тheory of Probability and Mathematical Statistics
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Foreign language (1/3)
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Physical Education I
Physical Education: 30
- Assessment O
Przedmiot HS 1
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics II
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
7 Exam O
Materials fo Foundry Moulds
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
6 Exam O
Termodynamika techniczna i technika cieplna, paliwa i spalanie
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Physical chemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
5 Assessment O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Assessment O
Projektowanie bryłowe CAD
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Foreign language (2/3)
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Physical Education II
Physical Education: 15
- Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Crystallisation of metals and alloys
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Basics of machine design
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Foreign language (3/3)
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Integrated management systems
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
3 Assessment O
-
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
Symulacje procesów odlewniczych I
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Projektowanie i uruchomienie produkcji odlewów
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Przedmiot HS 2
Total number of contact hours: 30
2 Assessment O
Przedmiot obieralny 4 ECTS
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Physical Education III
Physical Education: 15
- Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metallurgy and foundry engineering of cast steel
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
6 Exam O
Metallurgy and Foundry of Cast Iron
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
6 Exam O
-
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
-
Lecture: 20
Laboratory classes: 25
3 Assessment O
Spawanie, obróbka ubytkowa, przeróbka plastyczna
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
Blok obieralny semestr 5 IPO
Lecture: 60
Seminars: 40
8 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Practical placement
Practical placement: 0
4 Assessment O
-
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
6 Exam O
Metallurgy and casting of non-ferrous metals
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
6 Exam O
Symulacje procesów odlewniczych II
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Przedmiot obieralny 5 ECTS
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Blok obieralny semestr 6 IPO
Lecture: 45
Seminars: 45
6 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Projekt dyplomowa
Diploma project: 0
15 Assessment O
Diploma Seminar
Seminars: 10
1 Assessment O
Moduł in English
Lecture: 30
Seminars: 15
5 Assessment O
Przedmiot obieralny semestr 7 (IPO)
Lecture: 45
Seminars: 90
9 Assessment O