A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Physics and Applied Computer Science

MEDICAL PHYSICS

Kierunek Fizyka Medyczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii medycznych oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych oraz wybranych elementów medycznych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako fizycy medyczni w szpitalach, jako inżynierowie w firmach sektora związanego z aparaturą medyczną, inspektorzy w placówkach Sanepidu, inspektorzy ochrony radiologicznej, statystycy w firmach biomedycznych. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, także w szpitalach oraz w sektorach gospodarki związanych z produkcją lub dystrybucją aparatury medycznej, w instytucjach wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aleksandra Jung

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 10/2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanics and Statistical Physics
Lecture: 60
Auditorium classes: 60
8.0 Exam O
Mathematics 1
Lecture: 30
Auditorium classes: 45
5.0 Exam O
Mathematical Methods of Physics
Lecture: 30
Auditorium classes: 45
7.0 Exam O
The Elements of Chemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6.0 Assessment O
Fundamentals of Computer Science
Lecture: 15
Laboratory classes: 45
3.0 Assessment O
Introduction to Medical Sciences
Lecture: 20
Seminars: 10
2.0 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Electromagnetism and Optics
Lecture: 60
Auditorium classes: 60
8.0 Exam O
Mathematics 2
Lecture: 30
Auditorium classes: 45
5.0 Exam O
Statistics for Engineers
Lecture: 15
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 20
3.0 Assessment O
Organic Chemistry
Lecture: 20
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
4.0 Assessment O
Anatomy
Lecture: 20
Workshop classes: 10
3.0 Exam O
Physiology
Lecture: 30
2.0 Exam O
Histology
Lecture: 15
1.0 Exam O
Humanities Electives I (Faculty of Management)
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 O
Foreign language
Foreign language classes: 30
- O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fundamentals of Atomic and Quantum Physics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4.0 Exam O
Laboratory of Physics
Laboratory classes: 45
5.0 Assessment O
Mathematics 3
Lecture: 30
Auditorium classes: 45
5.0 Exam O
Procedure-oriented Programming
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
6.0 Assessment O
Biophysics
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3.0 Assessment O
Biochemistry
Lecture: 30
Workshop classes: 15
4.0 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Foreign language
Foreign language classes: 45
- O
Electives FM 1.3
Total number of contact hours: 45
4.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fundamentals of Nuclear Physics and Techniques
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 20
6.0 Exam O
Mathematics 4
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4.0 Exam O
Fundamentals of Medical Physics
Lecture: 20
Project classes: 10
2.0 Assessment O
Fundamentals of Electronics
Lecture: 30
Auditorium classes: 45
Laboratory classes: 30
5.0 Exam O
Biochemistry
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Cytophysiology
Lecture: 20
Workshop classes: 10
2.0 Assessment O
General Genetics
Lecture: 45
2.0 Assessment O
Foreign language
Foreign language classes: 60
5.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Molecular Biology
Lecture: 15
1.0 Assessment O
Dosimetry of Ionizing Radiation
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
5.0 Exam O
Cell Pathology
Lecture: 15
Workshop classes: 30
3.0 Exam O
Radiochemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment O
Total number of contact hours: 160
16.0 O
Humanities Electives I (Faculty of Humanities)
Lecture: 30
2.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematical Statistics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4.0 Assessment O
Laboratory of Advanced Nuclear Techniques
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Radiation Chemistry
Lecture: 15
Laboratory classes: 45
5.0 Exam O
Fundamentals of Radiopharmacology and Nuclear Medicine
Lecture: 15
2.0 Exam O
Work Placement
Practical placement: 0
6.0 Assessment O
Total number of contact hours: 75
10.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Bioenergetics
Lecture: 30
Seminars: 15
3.0 Assessment O
Radiation Protection
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 6
4.0 Exam O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15.0 Assessment O
Electives FM I.7
Total number of contact hours: 90
8.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective