A A A

Log in

pl | en | uk

Mechanical engineering

INDUSTRIAL CONTROL AND ROBOTICS

Biorąc pod uwagę wymagania rynku pracy, koncepcja kształcenia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka zakłada, że absolwenci kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka WIMiR będą przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie przemysłowych układów i systemów automatyki i robotyki występujących w większości gałęzi przemysłu. Absolwenci cechują się dużą samodzielnością w wykonywaniu obowiązków inżyniera, a z drugiej strony umiejętnością pracy w zespołach oraz umiejętnością komunikacji z kadrą zarządzającą oraz klientami co powoduje, że są dobrze przygotowanymi do realizacji typowych zadań występujących w przemyśle. Mogą pracować w utrzymaniu ruchu, serwisie, biurach konstrukcyjnych i projektowych, w handlu elementami automatyki, mogą także zakładać własne przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie automatyki i robotyki.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ma cechy wyróżniające go w stosunku do klasycznie wykształconego inżyniera kierunkau AiR o profilu elektrycznym. Wynika to z poszerzenia wiedzy i umiejętności z obszaru automatyki o szeroką wiedzą z zakresu dynamiki obiektów mechanicznych i znajomości procesów przemysłowych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą w sposób optymalny projektować układy sterowania dla urządzeń mechanicznych i procesów produkcyjnych. Studenci w ramach studiów otrzymują gruntowną wiedzę i równocześnie są wdrażani do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich, planowania i wykonywania badań o charakterze inżynierskim oraz do myślenia systemowego. Koncepcja ta nie jest bezpośrednio wzorowana na programach kształcenia realizowanych w innych, polskich lub zagranicznych uczelniach, jest głównie wynikiem ewolucji kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Analiza karier absolwentów kończących studia na tym kierunku potwierdza słuszność przyjętej koncepcji i realizacji procesu kształcenia. Utrzymywanie się, od lat kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w czołowej trójce w ogólnopolskim rankingu Szkół Wyższych Perspektyw pokazuje, że rynek wysoko ocenia absolwentów tego kierunku.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Cupiał, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics 1
Lecture: 31
Auditorium classes: 31
10.0 Exam O
Zapis konstrukcji 1
Lecture: 14
Project classes: 14
3.0 Assessment O
Techniki informatyczne
Lecture: 12
Laboratory classes: 8
3.0 Assessment O
Techniki wytwarzania
Lecture: 8
Auditorium classes: 8
2.0 Exam O
Grupa modułów HS z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 1n
Lecture: 16
2.0 O
Physics 1
Lecture: 16
Auditorium classes: 8
4.0 Assessment O
Chemia
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
6.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanika 1
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
4.0 Assessment O
Electrical engineering and electronics
Lecture: 14
Laboratory classes: 8
2.0 Assessment O
Zapis konstrukcji 2
Project classes: 16
2.0 Assessment O
Matematyka 2
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
8.0 Exam O
Informatyka
Lecture: 12
Laboratory classes: 8
2.0 Assessment O
Podstawy nauki o materiałach
Lecture: 20
Laboratory classes: 12
4.0 Exam O
Physics 2
Lecture: 16
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 8
8.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa modułów specjalnościowych - Programowanie obiektowe - Obieralny 4
Total number of contact hours: 20
3.0 O
Grupa modułów specjalnościowych - Mechanizmy w automatyce i robotyce - Obieralny 3n
Total number of contact hours: 28
3.0 O
Wytrzymałość materiałów
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
5.0 Exam O
Grupa modułów językowych - 1n
Foreign language classes: 25
- O
Podstawy automatyki
Lecture: 14
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 8
7.0 Exam O
Mechanika 2
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
5.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa modułów językowych - 2n
Foreign language classes: 25
- O
Maszyny i urządzenia przeróbki metali
Lecture: 14
Laboratory classes: 8
3.0 Assessment O
Computing Methods
Lecture: 12
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
4.0 Assessment O
Grupa modułów specjalnościowych - Elementy automatyki i wspomaganie projektowania - Obieralny 6n
Total number of contact hours: 32
5.0 O
Podstawy konstrukcji maszyn
Lecture: 20
Project classes: 12
5.0 Exam O
Metrologia i techniki pomiarowe
Lecture: 10
Laboratory classes: 14
3.0 Assessment O
Sterowanie ciągłe
Lecture: 18
Laboratory classes: 12
5.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa modułów językowych - 3n
Foreign language classes: 20
- O
Grupa modułów specjalnościowych - Wspomaganie projektowania prac inżynierskich - Obieralny 9n
Total number of contact hours: 28
3.0 O
Napędy elektryczne
Lecture: 14
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
4.0 Assessment O
Grupa modułów specjalnościowych - Termodynamika i mechanika płynów - Obieralny 7n
Total number of contact hours: 22
3.0 O
Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
Lecture: 14
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
4.0 Exam O
Technika mikroprocesorowa
Lecture: 20
Laboratory classes: 12
6.0 Exam O
Analiza sygnałów i identyfikacja
Lecture: 14
Laboratory classes: 10
5.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 15n
Total number of contact hours: 16
3.0 O
Grupa modułów językowych - 4n
Foreign language classes: 20
5.0 O
Grupa modułów specjalnościowych - Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych - Obieralny 11n
Total number of contact hours: 24
3.0 O
Introduction to Robotics
Lecture: 14
Project classes: 10
4.0 Exam O
Hydrauliczne i pneumatyczne układy automatyki
Lecture: 14
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
5.0 Assessment O
Sterowanie dyskretne
Lecture: 18
Laboratory classes: 12
5.0 Exam O
Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 8n
Total number of contact hours: 24
3.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa modułów specjalnościowych - Automatyzacja i modelowanie procesów - Obieralny 10n
Total number of contact hours: 24
4.0 O
NHiS - Człowiek w środowisku technicznym - Obieralny 13n
Total number of contact hours: 18
3.0 O
Grupa modułów specjalnościowych - Praca przejściowa - Obieralny 12n
Progress evaluation and interim assignments: 25
3.0 O
Industrial control systems
Lecture: 14
Laboratory classes: 16
Project classes: 8
5.0 Exam W
Roboty przemysłowe
Lecture: 14
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
5.0 Exam O
Systemy czasu rzeczywistego
Lecture: 8
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
5.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa modułów specjalnościowych - Praca dyplomowa inżynierska - Obieralny 18n
Diploma Thesis: 0
15.0 O
Grupa modułów specjalnościowych - Seminarium dyplomowe - Obieralny 17n
Seminars: 10
3.0 O
Grupa modułów specjalnościowych - Eksploatacja i systemy odnawialne w automatyce i robotyce - Obieralny 14n
Total number of contact hours: 24
3.0 O
Grupa modułów specjalnościowych w języku obcym - Systemy i projektowanie mechatroniczne - Obieralny 16n
Total number of contact hours: 28
3.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective