A A A
pl | en
2020/2021 Part-time studies Second-cycle (engineer) programme Environmental engineering, mining and energy

Environmental Engineering and Monitoring

W programie studiów II stopnia na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska zostały uwzględnione potrzeby społeczno-gospodarcze związane z przygotowaniem kadr do realizacji zadań organizacyjnych, projektowych i kontrolnych w obszarze szeroko rozumianej inżynierii środowiska i monitoringu środowiska. Prawidłowa realizacja tego typu działań jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i otoczenia gospodarczego. Oferowane na tym kierunku są cztery specjalności: Inżynieria Komunalna (IK), Inżynieria wodna (IW), Gospodarka niskoemisyjna (GN) oraz Systemy Informacji o Środowisku (SIŚ), z których trzy pierwsze (IK, IW i GN) są związane bardziej z problematyką klasycznej inżynierii środowiska, a czwarta (SIŚ) – bardziej z problematyką monitoringu środowiska. Ich utworzenie wychodziło na przeciw obserwowanym potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego i rynku pracy oraz zgłaszanym postulatom studentów. Obszar zatrudnienia absolwentów obejmuje urzędy administracji państwowej i samorządowej, w tym wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, zakłady przemysłowe, biura projektowe oraz inne przedsiębiorstwa oferujące usługi i technologie z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska, w tym z zakresu ochrony środowiska, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami oraz rekultywacji gleb i terenów bezglebowych, jak również inne firmy konsultingowe i usługowe lub organizacje pozarządowe.

Opiekun kierunku: dr inż. Robert Oleniacz

Zobacz pełny opis kierunku (Systemy informacji o środowisku)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria komunalna)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria wodna)
Zobacz pełny opis kierunku (Gospodarka niskoemisyjna)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Environmental Information Systems

Winter semester, 2020/2021

Low-Emission Economy

Winter semester, 2020/2021

Municipal Engineering

Winter semester, 2020/2021

Water Engineering

Winter semester, 2020/2021

Environmental Information Systems

Summer semester, 2020/2021

Low-Emission Economy

Summer semester, 2020/2021

Municipal Engineering

Summer semester, 2020/2021

Water Engineering

Summer semester, 2020/2021

Environmental Information Systems

Winter semester, 2021/2022

Low-Emission Economy

Winter semester, 2021/2022

Municipal Engineering

Winter semester, 2021/2022

Water Engineering

Winter semester, 2021/2022

Environmental Information Systems

Summer semester, 2021/2022

Low-Emission Economy

Summer semester, 2021/2022

Municipal Engineering

Summer semester, 2021/2022

Water Engineering

Summer semester, 2021/2022