A A A
pl | en
2020/2021 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Material Engineering

Metallurgy

Absolwent studiów, dzięki przedmiotom z oferty programowej jedynego w Polsce kierunku o nazwie Metalurgia zdobędzie umiejętności związane z tradycyjną i zaawansowaną technologią wytwarzania wyrobów metalowych. Oprócz zdobywania wiedzy podstawowej charakterystycznej dla całego kierunku istnieje możliwość wyboru trzech ścieżek dyplomowania: Metalurgia Ekstrakcyjna, Przeróbka Plastyczna Metali, Wytwarzanie Przyrostowe Wyrobów Metalowych.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kształtowanie struktury i własności materiałów
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Temomechaniczna przeróbka plastyczna - procesy, mikrostruktura, własności
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
3 Exam O
Procesy wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
Seminars: 14
3 Exam O
Systemy CAD/CAM/CAMD
Lecture: 14
Project classes: 28
4 Assessment O
Heritage of metallurgical techniques
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
3 Assessment O
Inżynieria materiałów o specjalnych własnościach
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Teoria procesów metalurgicznych
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
3 Exam O
Inżynieria powierzchni wyrobów stalowych
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Teoria i metody pomiarów
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
2 Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Management of production, services and personnel
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
2 Assessment O
Metody analizy teoretycznej w inżynierii metali
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Project classes: 14
3 Assessment O
Język obcy z egzaminem na poziomie B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Lecture: 14
Seminars: 28
3 Assessment O
Obieralne przez ścieżkę dyplomowania
Total number of contact hours: 224
20 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
Seminars: 42
5 Assessment O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Assessment O
Obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Metalurgia) e-learning
Project classes: 28
Seminars: 28
5 Assessment O