A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria materiałowa

Metalurgia

Absolwent studiów, dzięki przedmiotom z oferty programowej jedynego w Polsce kierunku o nazwie Metalurgia zdobędzie umiejętności związane z tradycyjną i zaawansowaną technologią wytwarzania wyrobów metalowych. Oprócz zdobywania wiedzy podstawowej charakterystycznej dla całego kierunku istnieje możliwość wyboru trzech ścieżek dyplomowania: Metalurgia Ekstrakcyjna, Przeróbka Plastyczna Metali, Wytwarzanie Przyrostowe Wyrobów Metalowych.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kształtowanie struktury i własności materiałów
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Termomechaniczna przeróbka plastyczna - procesy, mikrostruktura, własności
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
3 Egzamin O
Procesy wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
3 Egzamin O
Systemy CAD/CAM/CAMD
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Zaliczenie O
Dziedzictwo techniki hutniczej
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Inżynieria materiałów o specjalnych własnościach
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Teoria procesów metalurgicznych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Egzamin O
Inżynieria powierzchni wyrobów stalowych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Teoria i metody pomiarów
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
2 Zaliczenie O
Metody analizy teoretycznej w inżynierii metali
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Język obcy z egzaminem na poziomie B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Wykład: 14
Zajęcia seminaryjne: 28
3 Zaliczenie O
Obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Metalurgia)
Suma godzin kontaktowych: 224
20 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 42
5 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Metalurgia) e-learning
Ćwiczenia projektowe: 28
Zajęcia seminaryjne: 28
5 Zaliczenie O