A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Material Engineering

Non-Ferrous Metals Science and Engineering

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej obejmującej zaawansowane procesy odlewania, zaawansowane procesy metalurgii proszków, zaawansowanej i niekonwencjonalnej przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz nowoczesnych metod obróbki powierzchniowej materiałów. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów II stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia na kierunkach Inżynieria materiałowa i pokrewnych, związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa oraz inżynieria mechaniczna.

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Summer semester, 2019/2020

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Przedmioty obieralne sem. 1
Total number of contact hours: 120
9 Completing the classes O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O
Diploma paths sem. 1
Total number of contact hours: 240
19 Completing the classes O

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma paths sem. 2
Total number of contact hours: 260
21 Completing the classes O
Przedmioty obieralne sem. 2
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O
Język obcy na poziomie B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Przedmioty obieralne sem. 3
Total number of contact hours: 45
8 Completing the classes O
Seminarium specjalistyczne
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes W