2022/2023 Stacjonarne Prowadzone w językach obcych Загальні предмети

brak

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Anatomia zła
Лекція: 30
2 Залік W
Człowiek wobec nowoczesnych technologii. Refleksja socjologiczna
Лекція: 30
2 Залік W
Czy jestem Geo?
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік W
Ekologia człowieka
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік W
Etyka w sztucznej inteligencji
Семінар: 30
2 Залік W
Finanse i ubezpieczenia
Лекція: 30
2 Залік W
Główne nurty muzyki popularnej
Лекція: 30
2 Залік W
Jak zrozumieć muzykę? Podstawy analizy dzieła muzycznego
Лекція: 30
2 Залік W
Kim jest człowiek? Kontrowersje współczesne
Лекція: 30
2 Залік W
Kształtowanie wizerunku menedżera
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Międzynarodowe inwestycje kapitałowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік W
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
Лекція: 30
2 Залік W
Nadzór korporacyjny
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Najciekawsze eksperymenty psychologiczne wszechczasów
Семінар: 30
3 Залік W
Nieruchomość jako inwestycja
Лекція: 15
Практичні заняття: 30
3 Залік W
Nowoczesne działania marketingowe
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік W
Organizacje uczące się i zarządzanie wiedzą
Лекція: 30
2 Залік W
Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік W
Psychologia reklamy i marketingu
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Światotwórstwo w grach komputerowych
Лекція: 30
Тренінги: 15
3 Залік W
Warsztaty rekrutacyjne
Тренінги: 30
3 Залік W
Współczesne systemy polityczne
Лекція: 15
Семінар: 30
3 Залік W
Zarządzanie międzynarodowym portfelem IF
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік W
Zarządzanie organizacjami
Лекція: 30
2 Залік W
Zarządzanie procesami pracy
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Zarządzanie rozwojem startupu
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Zarządzanie w gospodarce cyfrowej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Zrównoważona turystyka
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік W

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Analiza danych tekstowych
Семінар: 30
2 Залік W
Archeometalurgia
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W
Autorozwój zawodowy
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W
Co ludzie pamiętają a co zapominają z przeszłości i dlaczego?
Семінар: 30
3 Залік W
Człowiek wobec nowoczesnych technologii. Refleksja socjologiczna
Лекція: 30
2 Залік W
Data mining w analizach społecznych i ekonomicznych
Лабораторні заняття: 30
2 Залік W
Doradztwo filozoficzne i coaching
Лекція: 30
2 Залік W
Finanse i ubezpieczenia
Лекція: 30
2 Залік W
Główne nurty muzyki popularnej
Лекція: 30
2 Залік W
Historia sztuki i kultury Krakowa
Лекція: 30
2 Залік W
Jak zrozumieć muzykę? Podstawy analizy dzieła muzycznego
Лекція: 30
2 Залік W
Komunikacja i myślenie projektowe
Тренінги: 30
2 Залік W
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік W
Kształtowanie wizerunku menedżera
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Międzynarodowe inwestycje kapitałowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік W
Nadzór korporacyjny
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Nieruchomość jako inwestycja
Лекція: 15
Практичні заняття: 30
3 Залік W
Nowoczesne działania marketingowe
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік W
O muzyce w filmie
Лекція: 30
2 Залік W
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Podstawy rachunkowości finansowej dla przyszłych menedżerów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік W
Polska literatura współczesna na tle przemian społeczno-politycznych po 1989 roku
Лекція: 15
Семінар: 30
3 Залік W
Projektowanie i prowadzenie szkoleń
Тренінги: 30
2 Залік W
Przedsiębiorczość korporacyjna
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Przedsiębiorczość społeczna
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік W
Psychologia biznesu
Лекція: 30
2 Залік W
Psychologia reklamy i marketingu
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Socjologia i organizacja pracy
Лекція: 30
2 Залік W
Specjalistyczne źródła informacji
Семінар: 4
1 Залік O
Substancje psychoaktywne – wspaniała zabawa czy śmiertelne niebezpieczeństwo?
Лекція: 15
Семінар: 30
3 Залік W
Więzienie i jego drugie życie
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік W
Wstęp do projektowania i testowania gier wideo z perspektywy potrzeb użytkowników (GUR)
Семінар: 30
2 Залік W
Zarządzanie międzynarodowym portfelem IF
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік W
Zarządzanie organizacjami
Лекція: 30
2 Залік W
Zarządzanie procesami pracy
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Zarządzanie rozwojem startupu
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Zarządzanie w gospodarce cyfrowej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W