brak

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Biomechanika. Biotribologia. Bioinżynieria.
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Залік W
Budynki inteligentne - innowacyjne rozwiązania energooszczędne
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Залік W
Górnictwo morskie
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Inżynieria odwrotna – technologie dla przemysłu 4.0
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік W
Materiały budowlane przyszłości
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4 Залік W
Nanostruktury nadprzewodzące w nauce i technice
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік W
Nowoczesne techniki w badaniach i konserwacji zabytków metalowych
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 10
3 Залік W
Opracuj i skomercjalizuj nową technologię
Проектні заняття: 45
3 Залік W
Specjalne techniki wytwarzania wyrobów o unikatowym kompleksie właściwości eksploatacyjnych
Лекція: 30
2 Залік W
Technologie kosmiczne i komercjalizacja przestrzeni kosmicznej
Лекція: 30
2 Залік W
Wprowadzenie do technologii lab-on-a-chip i organ-on-a-chip
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
4 Залік W
Zastosowanie Bezzałogowych Statków Latających w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Залік W

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Cyfrowe przestrzenie interaktywnych środowisk VR - wprowadzenie do wschodzącego medium
Лекція: 14
Тренінги: 14
3 Залік W
Elastyczne Aplikacje Rzeczywistości Wirtualnej
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 20
5 Залік W
Innowacyjne formy prezentacji projektów inwestycyjnych
Лабораторні заняття: 30
3 Залік W
Mikro- i nanoroboty
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Nowoczesne technologie inspirowane naturą
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
4 Залік W
Od pomysłu po sukces
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 20
5 Залік W
Prototypowanie z wykorzystaniem metod przyrostowych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік W
Robotyka kosmiczna
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3 Залік W
Robotyka społeczna
Лабораторні заняття: 30
3 Залік W
Superhydrofobowe i superhydrofilowe powierzchnie i materiały
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік W
Świat w skali „nano”: nanomateriały, nanokompozyty i nanotechnologie
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік W