2021/2022 Stacjonarne Prowadzone w językach obcych Загальні предмети

Солідарні з Україною

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лінійна алгебра
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 14
3 Залік W
Математичний аналіз
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Залік W
Автоматика та управління
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3 Залік W
Біологія у всесвітньому просторі
Лекція: 30
2 Залік W
CAD/CAM/CAE і 3D друк
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Фізіологія і анотомія людини
Лекція: 30
2 Залік W
Захальна геологія
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік W
Геологія родовищ нафти і газу
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік W
Комп'ютерна інженерна графіка
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4 Залік W
English for University Life and Studies
Лекторат: 30
3 Залік W
Польська мова – базовий курс
Лекторат: 50
5 Залік O
Маркетингові комунікації
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Логістика
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік W
Математика I
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 16
3 Залік W
Математика II
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 16
3 Залік W
Валеологія
Лекція: 30
2 Залік W
Основи механіки та конструкції машин
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
5 Залік W
Основи методу скінченних елементів
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Проектування інженерське
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік W
Радіобіологія
Лекція: 30
2 Залік W
Організаційний розвиток
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Диференціальні рівняння
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Залік W
Прийоми поводження з промисловими відходами
Лекція: 14
Проектні заняття: 13
Семінарські заняття: 13
4 Залік W
Транспорт газу
Проектні заняття: 15
3 Залік W
Стратегічний менеджмент
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W