2020/2021 Stacjonarne Prowadzone w językach obcych Загальні предмети

brak

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Opracuj i skomercjalizuj nową technologię
Проектні заняття: 45
3 Залік W
Technologie kosmiczne i komercjalizacja przestrzeni kosmicznej
Лекція: 30
2 Залік W
Prototypowanie z wykorzystaniem metod przyrostowych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік W
Inżynieria odwrotna – technologie dla przemysłu 4.0
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік W
Superhydrofobowe i superhydrofilowe powierzchnie i materiały
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік W

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Opracuj i skomercjalizuj nową technologię
Проектні заняття: 45
3 Залік W
Technologie kosmiczne i komercjalizacja przestrzeni kosmicznej
Лекція: 30
2 Залік W
Prototypowanie z wykorzystaniem metod przyrostowych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік W
Inżynieria odwrotna – technologie dla przemysłu 4.0
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік W
Superhydrofobowe i superhydrofilowe powierzchnie i materiały
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік W
Biomechanika. Biotribologia. Bioinżynieria.
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
4 Залік W
Zastosowanie Bezzałogowych Statków Latających w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Залік W
Budynki inteligentne - innowacyjne rozwiązania energooszczędne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5 Залік W